DRIE DAGEN MET

In deze rubriek beschrijft een collega drie dagen uit zijn of haar werkweek. Deze keer de beurt aan Lodewijk de Beukelaar. Lodewijk is sinds september voorzitter Raad van Bestuur van ons ziekenhuis.

DINSDAG

Zoals iedere dag kom ik vanuit Vleuten met de auto naar mijn werk. Vandaag begin ik mijn werkdag in Leiden waar we samen met het LUMC en het Alrijne ziekenhuis praten over samenwerken op het gebied van pathologie. Daarna stap ik weer in de auto richting het GHZ waar ik word bijgepraat over de stand van zaken rondom de contracten met zorgverzekeraars voor 2020. Een belangrijk onderdeel van de begroting. Vervolgens een overleg met Marlies en twee medisch leiders waarin we een paar zaken in de patiëntenzorg afstemmen. Prettig om te merken dat er vertrouwen is over en weer en we ook hierin een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten. Ik loop even bij mijn secretaresse Gonny langs, zodat ze weer op de hoogte is van wat ik doe en welke stukken ik nodig heb. Na een overleg met Marlies over de begroting en een beleidsvergadering met RVE Klinisch Chemie ga ik op weg naar het Alrijne ziekenhuis voor een stakeholdersdiner. Een constructieve en gezellige bijeenkomst!

WOENSDAG

De woensdag beginnen we met een informeel overleg tussen Co-bestuur en Raad van Bestuur. We handelen allerlei lopende zaken in een razend tempo af en ondernemen waar nodig actie zodat het ziekenhuis vlot blijft draaien. Informeel betekent geen agenda en notulen maar het gaat nog wel ouderwets zittend. Hierna hebben we het tweewekelijkse thema bestuursvergadering. Hierbij komen twee thema’s ieder een uur aan bod met een presentatie van een deskundige. Dit keer de onderwerpen duurzame inzetbaarheid en de visie op onze regiolocaties. ’s Middags evalueren we het programma Fit! (nieuwe naam voor Juiste Zorg op de Juiste Plek). Daarna het agenda-overleg voor het maandelijkse RVE beraad. Ik ga door naar een gesprek met één van de projectleiders en sluit mijn werkdag af met een kennismaking met de directeur van huisartsencoöperatie Mediis. Als ik naar huis ga, app ik een van mijn dochters waar we uit eten zullen gaan zaterdag. Voor ze het huis uit zijn, vinden we het belangrijk om ieder weekend met z’n vieren iets te doen.

“Onze functie is niet gericht op hoe het gister was of hoe het vandaag gaat, maar op de toekomst. Daar zijn we vandaag mee bezig.”

DONDERDAG

Wanneer ik rond 8.15u het ziekenhuis in loop, klop ik eerst even aan bij Marlies. We drinken een kop koffie en sparren over de herstructurering van de kwaliteits- en veiligheidsmanagementstructuur. Daarna worden we bijgepraat over de voorbereidingen voor ‘Aan tafel’, het komende beleidsdiner. Het thema is ‘morgen begint vandaag’. Onze functie is niet gericht op hoe het gister was of hoe het vandaag gaat, maar op de toekomst. Daar zijn we vandaag mee bezig. Het volgende op de agenda is een overleg met de financieel manager over de begroting van 2020. Het gesprek verloopt vlot en ik kan op tijd door naar de scholingsdagen van de ondernemingsraad. In de middag staan er diverse meetings gepland: de communicatiestrategie, een kennismaking met een medisch specialist die RVE leider wordt, de voorbereiding van het jaarlijkse bezoek van de IGJ en een overleg met de clustermanagers. Dat is het leuke aan deze baan, de enorme variëteit aan onderwerpen. Het is tegelijkertijd ook de grootste uitdaging: om te zorgen dat al die creativiteit, energie en zorgzaamheid van de medewerkers goed terecht komt.


Like | 19

Video