Hier zijn we trots op

NOVA

Vijf jaar Samen+

All in the game

Vijf jaar Samen+: samen opereren leidt tot betere resultaten

Sinds 2014 werken het GHZ en Alrijne Ziekenhuis samen op verschillende gebieden, waaronder borstkanker, darmkanker en schildklieroperaties. Dit doen we onder de naam Samen+. Elke patiënt wordt door een behandelteam van specialisten uit beide ziekenhuizen besproken en waar nodig worden patiënten op één locatie geopereerd door een chirurg uit het GHZ en een chirurg uit Alrijne. Door de gezamenlijke expertise en het grotere aantal operaties neemt de kwaliteit van zorg aantoonbaar toe. Zo blijkt uit cijfers dat het aantal complicaties is gedaald en dat deze onder het landelijk gemiddelde liggen. Deze vorm van samenwerking is landelijk nog steeds uniek: patiënten worden niet doorverwezen naar een ander ziekenhuis, maar bij een operatie op een andere locatie reist hun eigen chirurg met hen mee.

Like | 8

NOVA

2020 wordt het jaar van het nieuwe EPD! We gaan van 24 EPD’s naar één geïntegreerd EPD, inclusief verpleegkundig dossier (EVD), acute zorg module en PDMS-IC. De implementatie van één geïntegreerd EPD gaat niet vanzelf; het is een enorme klus die we met elkaar gaan klaren. Het levert iedereen straks een voordeel op.

De veranderingen binnen het EPD zijn het grootst. De EPD Commissie is druk bezig met ziekenhuis brede vraagstukken. Als voorbeeld: nu kan het nog zo zijn dat een patiënt 178, 1.78 of 1,78 cm is. Straks gaan we dit allemaal op één manier registreren, conform de zorginformatiebouwstenen en is er geen discussie meer over het formaat. Ook rondom onze werkroutine gaan we veel meer eenduidig doen. Bijvoorbeeld rond ICC, werklijsten en brieven maken.

Op het gebied van Zorglogistiek bij de patiëntregistratie worden ook stappen gezet. Jacco Appeldoorn (projectleider Zorglogistiek): “Voor patiëntregistratie gebruiken we nu xCare én NeoZis in meer dan twintig smaken. Straks werken we allemaal in één systeem. Dit geeft ons ook één integraal patiëntbeeld zonder dubbele registraties.” Celine van de Coterlet (deelgroep Werkproces patiënt inschrijven): “Als iedereen het belang van identificatie en verificatie inziet, en men dit gestructureerd en gestandaardiseerd gaat doen. Daar kijk ik naar uit.”

De basisprincipes ‘structureren, standaardiseren en stroomlijnen’ gaan ons bij NOVA helpen om in juni 2020 succesvol live te gaan.


Like | 7

All in the game

Sinds juni neemt ook de polikliniek Kindergeneeskunde deel aan de pilot van All in the game. De pilot is in eerste instantie gestart op twee verpleegafdelingen. Om het nieuwe plannen goed te testen is ook een polikliniek toegevoegd: poli Kindergeneeskunde. De uitdaging bij deze polikliniek is de agenda van de kinderartsen: zij hebben polikliniekdienst, kliniekdienst (dag en nacht), spoeddienst en administratietijd. Daarom wordt op basis van het rooster van de kinderartsen het rooster van de polikliniekassistenten gemaakt.

Marloes Gerbrands, teamleider: “Iedereen mag voor een jaar lang één vaste werkdag of één vaste vrije dag kiezen, dit geeft houvast voor thuis. Daarnaast mogen de assistenten per maand twee aanvragen indienen, bijvoorbeeld een verzoek voor een vrije dag. Deze manier van werken was wel even wennen, voor sommige medewerkers heeft dit privé consequenties gehad. Toch zijn er vooral voordelen, de roosters zijn op tijd klaar zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Maar belangrijker nog is dat ze worden gemaakt volgens gelijke regels voor iedereen. We hebben daarin allemaal dezelfde rechten én plichten”, zegt Marloes.


Like | 10

Video