Patiënt
als partner

Nieuw PTO

It fits!

Kinderraad

Nieuw PTO 

In 2020 start het GHZ met een nieuw ziekenhuisbreed patiënttevredenheidsonderzoek. Dit jaar hebben we hard gewerkt aan een nieuwe vorm, die beter aansluit bij de wensen van de patiënt. Op dit moment worden patiënten en collega’s betrokken bij de test, in januari gaan we live!

Wat is er nieuw?

  • We vragen geen rapportcijfers meer, behalve één voor de totaalbeleving
  • Er is geen standaard vragenlijst meer, patiënten kiezen zelf de onderwerpen waarover ze feedback willen geven
  • De vragenlijst zoekt meer verdieping: geen algemeen oordeel, maar wat ging er dan zo goed of wat kunnen we in de toekomst beter doen?
  • Geen rapportage met vergelijkingen tussen afdelingen, maar prioriteiten voor jouw afdeling
  • Niet meer wachten op een halfjaar rapportage, maar direct inzicht in een dashboard

 

Like | 10

It fits!

De kloof tussen de zorgvraag en de beschikbare zorg neemt de komende jaren snel toe. De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een landelijke beweging die zich bezig houdt met de vraag hoe we onze zorg toekomstbestendig maken. Daarbij staat niet de ziekte maar het dagelijks functioneren van de mens centraal. In het GHZ wordt die beweging van de Juiste zorg naar de Juiste Plek aangejaagd met een programma. Dit doen we voortaan onder de naam Fit!

Met Fit! streven we naar:

  • Een fit! tussen de wensen van de patiënt en de zorg die wij bieden: zo dicht mogelijk bij huis als het kan, in het ziekenhuis als het moet
  • Fitte zorg in het ziekenhuis zodat onze zorg in de toekomst beschikbaar én betaalbaar blijft
  • Passende zorg in de regio (it fits!)

 

Heb jij goede ideeën voor Fit!? Laat het ons weten!

Like | 6

Kinderraad

Op woensdag 6 november werd de tweede editie van de GHZ-Kinderraad gehouden! Jaarlijks komen vijftien mondige kinderen bij elkaar om een aantal onderwerpen die spelen binnen het ziekenhuis aan de kaak te stellen. Dit jaar waren de Kinderburgemeester van Gouda en van de Zuidplas samen met hun wethouders aanwezig. Linda Eiking, gespecialiseerd verpleegkundige op de longafdeling, ging samen met de kinderen aan de slag met een aantal pittige stellingen met betrekking tot een rookvrij ziekenhuis. Vanuit HRM kwam Fleur Frijling meer vertellen over ‘Werken in het ziekenhuis’. Er werd gebrainstormd over wat zij belangrijk vinden bij hun toekomstige baan en hoe we aan de buitenwereld kunnen laten zien dat het GHZ een leuke werkplek is.

Ideeën als ‘Vloggende dokters’ of ‘Een lied maken over het ziekenhuis’ vlogen over de tafel, naast deze gekkigheid waren er ook een aantal serieuzere ideeën. De kinderen waren zo enthousiast dat ze bijna allemaal wel een carrière in het ziekenhuis tegemoet zien. Maar dan wel met free wifi (dat hebben we gelukkig al) en onbeperkt appelsap (daar moet nog aan gewerkt worden).

Kortom: het was een gezellige middag met frisse inzichten van de toekomstige generatie!

Like | 6

Video