x

Griepcampagne

We blikken terug op een succesvolle griepcampagne. Met de geleverde vaccinaties hebben we circa 50% van alle medewerkers van het GHZ kunnen inenten. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de vaccinatiegraad van 29% in 2018. Door het aanbieden van diverse mogelijkheden voor het vaccineren, zoals de prikpakketten op de afdeling en de vaccinatiestands, is het voor de medewerkers gemakkelijker gemaakt om zich te laten inenten. Hiernaast hebben ambassadeurs zich ingezet om de feiten en fabels over de griepvaccinatie onder de aandacht te brengen. Arthur van Straten (clustermanager): “We hopen dat de stijging zich voortzet in 2020 zodat we onze patiënten en collega’s nog beter kunnen beschermen. Op naar die 95%!”


Like | 40

Video