x

VSB op weg naar 2020

Het nieuwe Verpleegkundig Staf Bestuur (VSB) dat zich in 2019 vormde, gaat gemotiveerd het nieuwe jaar in. Ze kijken terug op een jaar waarin ze de tijd hebben ingezet om een visie te ontwikkelen op de rol van het VSB, verpleegkundig leiderschap en tal van andere onderwerpen. Ze hebben nieuwe contacten gelegd en hebben aan verschillende overlegtafels deelgenomen om mee te denken, te praten maar vooral ook om mee te doen. Kortom ze hebben zich als VSB geprofileerd. Hoogtepunten waren voor hen wel het ontmoeten van nieuwe collega’s en het VSB op de kaart zetten.

Natuurlijk hebben ze ook plannen voor het nieuwe jaar. Zo willen ze Verpleegkundige Zaken ontwikkelen, een initiatief waar kennis en kracht gebundeld worden. Ook willen ze verpleegkundig leiderschap inzetten om de patiëntenzorg verder te verbeteren. Hun nieuwjaarswens voor het GHZ? Aandacht voor elkaar én elkaars welzijn en sterk gepositioneerde verpleegkundigen die staan voor hun vak!

Like | 13

Video