Zeg het maar!

December is niet alleen de maand van het terugblikken op het afgelopen jaar maar ook de maand om vooruit te kijken naar de toekomst! We denken na over hoe de wereld er over vijf jaar uitziet en hoe we de zorg van het Groene Hart Ziekenhuis toekomstbestendig kunnen maken. RVE leiders, teamleiders en medewerkers ontwikkelen in deze maanden samen een meerjarenplan voor hun vakgebied. Eén ding is zeker, de zorgvraag gaat veranderen en we zullen als ziekenhuis mee moeten bewegen. Maar welke zorgvragen gaan er komen? En wat kunnen we vandaag doen om daar antwoord op te kunnen geven? Morgen begint tenslotte vandaag! We stelden drie medewerkers de vraag: “hoe zie jij de toekomt van jouw afdeling en wat doen jullie vandaag voor de toekomst?”

Ilse Eckhardt
Teamleider Orthopedie en (Kinder-) Dagbehandelcentrum

Een ontwikkeling in de markt is de verschuiving van patiënten naar de eerste lijn. Er gaat kritischer gekeken worden naar het doorverwijsbeleid vanuit de huisarts. Als afdeling Orthopedie spelen we hier op in: we nemen alle processen door, op zoek naar wat slimmer kan. We willen efficiënter, effectiever en kostenbewuster te werk gaan. Op dit moment onderzoeken we een aantal ideeën die hieraan kunnen bijdragen. Kunnen we bijvoorbeeld meer uitslagen telefonisch doorgeven? Kunnen bepaalde patiëntengroepen voor controle gezien worden door een PA of huisarts in plaats van de medisch specialist? Is het mogelijk om meer soorten operaties in dagbehandeling te doen? We zien ook een kans in de fijne samenwerking met revalidatiecentrum de Ronssehof. Patiënten met een heupprothese kunnen sneller doorverwezen worden en sneller revalideren, dit hopen we ook voor patiënten met een heupfractuur-operatie te realiseren. Een concreet voorbeeld waarbij we in 2020 al kostenbewuster handelen is het afschaffen van de coolpads. Het effect van dit koelingssysteem is onvoldoende bewezen en na onderzoek is besloten om hier op te besparen.

Ronald Liem
Chirurg

De zorg zal de komende jaren zowel verticaal (Juiste Zorg Op de Juiste Plaats) als horizontaal (Value-Based Healthcare; regionalisatie) gereorganiseerd worden. Dat is een grote uitdaging, gezien de beperkte middelen en het dreigende personeelstekort. Als chirurgen zoeken we daarom al sinds een aantal jaar actief de samenwerking met regionale partijen. We werken bijvoorbeeld goed samen met het Alrijne ziekenhuis, waarmee we hoog-complexe laag-volume zorg gezamenlijk uitvoeren. Dit levert betere uitkomsten voor lagere kosten op en onze twee hoofdlocaties krijgen grotere capaciteit voor meer complexe zorg.

Onze vakgroep heeft al veel complexe chirurgie afgestoten ten behoeve van de centralisatie. Ons huidige porfolio is ons nu zeer goed op het lijf geschreven (o.a. acute zorg, vaatchirurgie en oncologische chirurgie). Hierin hebben we onze expertise bewezen en willen we relevant blijven in onze regio.

In 2020 gaan we verder met onze wens om een hybride OK te realiseren en het uitbreiden van de samenwerking met regionale partijen. Hiernaast starten we in 2020 een pilot voor huisartsen om zelf radiodiagnostiek aan te vragen. Ook worden huisartsen opgeleid om zelf kleine verrichtingen uit te voeren binnen een huisartsenpraktijk.

Eveline van Muiswinkel
Hoofd OK/Anesthesiologie

Er zijn verschillende ontwikkelingen in de markt gaande: de oudere patiënt, meerdere ziekteproblemen en een hoger risico op OK. Hierbij stijgen de kosten harder dan de beschikbare budgetten en is er een tekort aan personeel. Gelukkig zien we ook de technologische innovatie. In onze meerjarenplan houden we rekening met deze ontwikkelingen zodat we stap voor stap naar een toekomstbestendig OK gaan. We hebben vijf doelstellingen geformuleerd waarmee we die stappen kunnen zetten. Goed zorgen voor personeel is hier een van, want dit levert ook goede zorg voor de patiënt op. Een ander doel is de samenwerking met andere afdelingen en organisaties. Zo kunnen we betere zorg realiseren met relatief minder middelen. Een concreet voorbeeld waar we nu al mee bezig zijn is het optimaliseren van het perioperatief proces: van opname-indicatie op de polikliniek tot en met het ontslag van de verpleegafdeling. We werken hiervoor met de medische metrolijn. Dit is een visualisatie van het huidige proces, alle stakeholders en de knelpunten. Het is de kapstok voor een aantal verbeterinitiatieven in het GHZ.


Like | 14

x

Fotowedstrijd ‘Het Groene Hart’ een succes!

Aan het begin van de lente zijn we de fotowedstrijd ‘Het Groene Hart’ gestart. Inwoners van de regio én GHZ collega’s werden opgeroepen om al het natuurschoon vast te leggen. De mooiste foto’s worden gebruikt voor het aankleden van de isolatiekamers op de afdeling Interne Geneeskunde.

 

De fotowedstrijd verloopt goed: in de eerste twee weken zijn er al meer dan 150 foto’s ingestuurd. Elke week is ‘de mooiste foto van de week’ te zien op het Instagram account van het GHZ (groene_hart_ziekenhuis). Uit alle inzendingen worden de mooiste foto’s gekozen door een commissie van personeelsleden.

 

Met behulp van de stichting Vrienden van het GHZ en de Roparun kunnen de mooiste foto’s als fotobehang op de muren geplakt worden. Meedoen met de fotowedstrijd kan nog tot en met 31 mei 2017. Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl/fotowedstrijd.

Video