x

Buddy’s: samen voor de patiënt

Op de corona-verpleegafdeling wordt gewerkt volgens het buddy-systeem: collega’s zijn in duo’s aan elkaar gekoppeld en zorgen tijdens de dienst samen voor maximaal vier patiënten. ‘Een heel fijne manier van werken’, vinden Yoëlle van Anraat (verpleegkundige Chirurgie) en Deanne Rademakers (verpleegkundige Orthopedie).

De buddy’s beginnen de dag met het opstellen van de werkzaamheden: wat moet er vandaag gebeuren en wat is daarbij het meest belangrijk? Vervolgens worden de taken verdeeld. Yoëlle: ‘Het is fijn om samen voor een patiënt te zorgen. We werken hier met collega’s van verschillende afdelingen en kunnen daardoor veel van elkaar leren.’ Een ander voordeel van het buddy-systeem is de continuïteit van zorg voor de patiënt. Deanne: ‘We moeten drie keer per dienst van de afdeling af voor een korte pauze. Dat doen we om en om. Hierdoor blijft er altijd iemand bij de patiënten.’

Buddy zijn betekent ook voor elkáár zorgen: ‘Als je een aantal diensten met dezelfde buddy werkt, leer je elkaar beter kennen. Je ziet dan ook snel of het goed gaat met de ander,’ vertelt Yoëlle. ‘De dag kan soms heel intensief zijn. Vooral als jouw patiënten naar de IC overgeplaatst moeten worden of komen te overlijden. Het is dan fijn om daar met elkaar over door te kunnen praten,’ vult Deanne aan.

Like | 9

Video