x

Doe jij de checkrecheck bij het toedienen van High Risk Medicatie?

 

Landelijk worden de meeste medicatiefouten in het zorgproces gemaakt bij High Risk Medicatie. Het klaarmaken en toedienen hiervan is dan ook gespecialiseerd werk.

In het GHZ beschouwen we alle middelen die parenteraal worden toegediend (als infuus, injectie, etc) als High Risk Medicatie.

“Bij deze geneesmiddelen moet altijd gecontroleerd worden of het juiste geneesmiddel op de juiste wijze is klaargemaakt en wordt toegediend. Daarom werken we in het GHZ volgens een aangepast protocol. Het uitgangspunt is hierbij dat zowel High Risk medicatie als de patiënt gecheckt wordt middels barcodescanning. Als dit echt niet mogelijk is dan moet er altijd een vierogenprincipe plaatsvinden. De dubbelcheck werd voorheen te weinig (zichtbaar) uitgevoerd.” vertelt ziekenhuisapotheker Vincent Tan. “Vandaar dat er verbetermaatregelen zijn doorgevoerd vanuit het project checkrecheck om de dubbelcheck te bevorderen en beter inzichtelijk te krijgen. Met het doel om de patiëntveiligheid te garanderen waar we naar streven: namelijk 100%. Dus, geef je High Risk Medicatie? …. Checkrecheck!”


Like | 11

Video