x

Meer parkeerplaatsen voor patiënt, bezoek en avonddienst

Het GHZ heeft op het terrein te weinig parkeerplaatsen voor alle patiënten, bezoekers en medewerkers. Verschillende medewerkers hebben hiervoor oplossingen uitgewerkt. Ook Claudia Holterman, coördinator Room-Assistants en vice-voorzitter OR, heeft actief meegedacht. “70% van de plaatsen wordt bezet door medewerkers. Dan is de juiste verhouding zoek en moet er actie ondernomen worden. De werkgroep, VSB en OR vonden het belangrijk dat personeel in de avond en nacht veilig kan parkeren en dat de maatregelen voor iedereen gelden: zowel voor staf, zorg(ondersteunend) als medisch specialist.” Het Nieuwe parkeren (dat per 1 november ingaat) creëert meer parkeerruimte voor patiënten, bezoekers en medewerkers van de avonddienst. Hierbij is rekening gehouden met mogelijk meer fietsers en dus betere fietsvoorzieningen.

Claudia gaat parkeren op de Vossenburchkade. “Ja, ik moet door wind en regen lopen. Dat doe ik natuurlijk liever niet, maar er moest wel iets gebeuren. Als wij ergens anders parkeren, maken we ruimte voor collega’s van de avond- en nachtdienst. Wanneer patiënten en bezoekers goed kunnen parkeren, komt dat de klanttevredenheid ten goede en scheelt het wellicht agressie. Bekijk het dus vooral vanuit het oogpunt van de klant. Zij moeten ons goed, tijdig en veilig kunnen bereiken. Daar gaat het toch om?!”

Meer informatie over het Nieuwe parkeren? Kijk op de themapagina van GHZIntern.


Like | 12

Video