x

Verbetering van de zorg voor de
acute oudere patiënt

Van alle ouderen (70+) die de SpoedEisende Hulp (SEH) bezoeken is na drie maanden 10% overleden en 20% herstelt niet meer naar zijn of haar oude niveau. Om te weten welke patiënten het meest risico lopen is er de APOP, een screeningsinstrument voor de Acuut Presenterende Oudere Patiënt. De APOP helpt om onderscheid te maken tussen patiënten met een hoog of laag risico op functionele en/of cognitieve achteruitgang. Aan de hand van de uitkomsten worden op de SEH al preventieve maatregelen ingezet om (verdere) achteruitgang te voorkomen. Ook kan het helpen bij het leveren van passende zorg.

Bij een hoog risico op functionele en/of cognitieve achteruitgang moet de patiënt bijvoorbeeld zo snel mogelijk eten en/of drinken en als het kan op een bed verpleegd worden. Voor patiënten die kans hebben op een cognitieve achteruitgang is het ook van belang dat er direct gestart wordt met maatregelen om een delier te voorkomen. Bijvoorbeeld door zo snel mogelijk de mantelzorger bij de zorg voor de patiënt te betrekken.

Of de patiënt vanaf de SEH naar huis gaat, naar een verpleeghuis of naar een andere afdeling in het GHZ, een goede overdracht is belangrijk. Zo gaat het advies vanaf de SEH mee met de patiënt en krijgt de patiënt de best passende behandeling. Het GHZ start met de APOP op de afdelingen Interne Geneeskunde en Ouderengeneeskunde. Later worden daar ook de andere afdelingen aan toegevoegd.

*) Het verschil met de VMS (Veiligheid Management Systeem) is dat de APOP al op de SEH ingezet wordt. Door eerder in te zetten op preventie wordt de kwaliteit van zorg beter.


Like | 11

GHZ uitgelicht

OR-Verkiezingen

GHZ uitgelicht

Plan C

Video