x

Nurses Know Better van start

Op 1 juli start het onderzoeksprogramma Nurses Know Better bij de verpleegafdeling Longgeneeskunde. Dit onderzoek richt zich op de invloed en het leiderschap van verpleegkundigen. Door deze te vergroten nemen het werkplezier en de kwaliteit van zorg naar verwachting verder toe.

AIOS Heleen Snijders, verpleegkundige Susette Lataster en geneeskundestudent Amanda Heeres zetten het onderzoeksprogramma voor het GHZ op.

Heleen: “Nurses Know Better is een actieonderzoek waarin verpleegkundigen worden gestimuleerd om zelf initiatieven te ontwikkelen die de kwaliteit van zorg verbeteren. In de praktijk gaan we toetsen wat het effect hiervan is.“

Susette is het komend jaar vrijgemaakt om het onderzoek op de verpleegafdeling Longgeneeskunde uit te voeren. “Het onderzoek start met observaties en interviews. We hopen op mooie resultaten op het gebied van patiëntveiligheid, werksfeer én werkplezier.”


Like | 16

Collega’s

Patiëntenvervoersdienst

Collega’s

Week van de loopbaan

Video