x

Nieuwbouwplannen krijgen vorm

Onze bestaande bouw voldoet onvoldoende aan het kwaliteitsniveau dat we graag aan onze patiënten bieden. Deze bouwdelen hebben daarnaast steeds meer onderhoud nodig en bedrijfsprocessen kunnen efficiënter ingericht worden. Ook is door de overheid bepaald dat Nederlandse organisaties de komende jaren, via de zogenaamde Green Deal, moeten verduurzamen.
De afgelopen maanden is daarom hard gewerkt aan een onderzoek naar nieuwbouwscenario’s. Nieuwbouw blijkt mogelijk en dus wordt nu in een volgende stap bekeken hóe we gaan bouwen, wat daarvoor nodig is en welke organisatie voor een succesvolle realisatie ingericht moet worden.

De komende jaren zullen we onder andere door projecten van FIT, zorginnovatie en eHealth anders gaan werken, processen slimmer gaan inrichten. Ook het thuiswerken blijft gedeeltelijk gehandhaafd. Hiermee rekening houdend, wordt het nieuwe ziekenhuis compacter dan het huidige. De eerste impressietekeningen zien er veelbelovend uit: een modern pand waarin alle bouwdelen met elkaar een passende eenheid vormen.

Stap voor stap zal de komende tijd meer bekend worden. Eén ding is zeker: het wordt weer een mooie, eigentijdse plek voor patiënten én medewerkers.


Like | 33

GHZ uitgelicht

GHZ Intern op de schop

GHZ uitgelicht

Op naar 2025

Video