x

De 3 strategische pijlers

In de vorige Scoop lieten we jullie de video zien van ons nieuwe strategisch plan voor de komende 3,5 jaar. Maar wat gebeurt er nu precies rondom die drie strategische pijlers? Dat vertellen de ambassadeurs je graag!

Fit! – Jim Kemper
“Met ons programma Fit! willen we onze zorg voor de inwoners uit Midden-Holland toegankelijk houden, ondanks krappe budgettaire kaders en krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn inmiddels meer dan 100 Fit! initiatieven in het GHZ. Iets om trots op te zijn! Maar we staan ook voor een ambitieuze opdracht: eind 2024 moet 30% van de (chronische) zorg niet meer in het ziekenhuis gedaan worden. En 30% van de (chronische) zorg moet anders gedaan worden, bijvoorbeeld door zorg te digitaliseren. Om dit te realiseren gaan we aan de slag met het concrete thema ‘polikliniek van de toekomst’ en volgen we nog beter de effecten van de projecten die we doen. Uiteindelijk zal ons ziekenhuis qua oppervlakte kleiner zijn maar de organisatie intensiever en efficiënter.

Met volle kracht vooruit dus, naar toekomstbestendige zorg samen met andere zorgpartners.”

Zorginnovatie en eHealth – Maikel van Oosterhout
“De zorgvraag neemt toe. Mensen worden ouder en hebben langer zorg nodig. Maar we hebben niet voldoende zorgmedewerkers om dit op te vangen. Daarom moeten we de zorg slimmer inrichten. Met het thema Zorginnovatie en eHealth houden we ons bezig met alle vormen van digitale ondersteuning van onze zorgprocessen. De zorg verandert continu door nieuwe behandelmethoden maar met de (toekomstige) mogelijkheden op digitaal gebied zal ook de manier waarop we zorg verlenen sterk veranderen. Iedere nieuwe toepassing moet ons doel ondersteunen, het moet reeds elders bewezen zijn en we zoeken zoveel mogelijk naar één toepassing voor alle afdelingen. Innovatie stopt nooit, maar als we binnenkort digitaal communiceren met onze patiënten via een patiëntenportaal en gegevens kunnen uitwisselen zijn we op de goede weg.”

Patiëntenparticipatie – Annewieke van den Beld
“Onze patiënten hebben een stem. Wat is voor de hen belangrijk in hun behandeling? Hierover praten is de eerste stap. Samen Beslissen als dagelijkse praktijk in de benadering van iedere patiënt, daar moeten we naar toe. De ambitie van de Federatie Medisch Specialisten is om dit in 2025 gerealiseerd te hebben. Een programma dat hier naadloos op aansluit is Patiënt als Partner, waar we de kwaliteit van zorg niet zozeer individueel, maar meer in het algemeen en voor iedereen in het GHZ willen bevorderen. Patiëntervaringen helpen ons bij het bepalen van de effectiviteit van onze behandelingen. Hierom willen we starten met de implementatie van patiëntgerelateerde uitkomstmaten (PROMS) in onze dagelijkse zorg. Met deze drie thema’s gaat de stuurgroep Patiëntparticipatie de komende jaren aan de slag. Participeer jij mee?”


Like | 300

GHZ uitgelicht

De griepprik in coronatijd

GHZ uitgelicht

NOVA

Video