x

Inhaalzorg in het GHZ

In de coronaperiode zijn diverse operaties en behandelingen uitgesteld. We voelen ons verantwoordelijk voor al onze patiënten en willen deze uitgestelde zorg graag zo snel en goed mogelijk inhalen. Eveline van Muiswinkel (hoofd OK) en Mark Spee (adviseur ICM) zijn momenteel dagelijks bezig met het toewijzen van de beschikbare OK-capaciteit in afstemming met alle betrokken partijen.

Mark: “Wij leggen de puzzel rond de inhaalzorg, maar echt iedereen draagt zijn steentje hieraan bij: van OK-personeel en verpleegkundigen, tot laboranten, en CSA-medewerkers. De vakgroepen bekijken zelf op basis van de wachtlijst en soorten ingrepen wie wanneer gepland kan worden. Als alle lichten op groen staan, plannen we de patiënten in.”

“Er staat ongeveer 800 uur OK op de wachtlijst”, vult Eveline aan. “De prognose is nu dat we dit jaar zo’n 450 uur inhalen door op vrijdagen, zaterdagen en bijvoorbeeld de herfstvakantie extra te opereren. We zijn hiermee in de zomer begonnen en lopen goed op schema. Uiteraard houden we altijd rekening met de belastbaarheid van onze medewerkers. De verhoogde capaciteit is alleen mogelijk door de enthousiaste inzet van onze collega’s die dit bovenop hun reguliere contracturen verzorgen”.
“We zijn dan ook enorm trots op iedereen. Het project inhaalzorg laat mij nog eens extra de waarde zien van iedere medewerker in het GHZ. Het is een mooie prestatie!”


Like | 300

GHZ uitgelicht

Thuisdialyse: een mooie innovatie

GHZ uitgelicht

De griepprik in coronatijd

Video