x

Thuisdialyse: een mooie innovatie

Sinds kort kunnen nog meer dialysepatiënten thuis dialyseren dankzij extra ondersteuning. Het gaat om de peritoneale dialyse, ofwel de buikspoeling. Een uitkomst voor deze patiënten volgens verpleegkundige Chantal van Brakel: “mensen hebben overdag de handen vrij zeggen wij altijd. De APD cycler regelt automatisch de buikspoelingen en kan ’s nachts gebruikt worden.” Om de steeds ouder wordende doelgroep te ondersteunen bij het gebruik van cycler werkt de dialyse-afdeling samen het technisch thuisteam ExpertCare. Chantal: “We kregen in het begin veel telefoontjes van het team als men er niet uitkwam. Daarom heb ik samen met Jaco van der Worp AskMe geïmplementeerd op de afdeling: een soort digitale assistent. Dit zorgt ervoor dat de patiënten zelfstandig problemen kunnen oplossen en dus door kunnen gaan met thuis dialyseren.”

Deze mooie innovatie is breed aangepakt: ook in verpleeghuis de Hanepraij werken de zorgmedewerkers en patiënten met de APD cycler en AskMe. Chantal: “Dankzij de samenwerking met ExpertCare én dankzij AskMe zijn veel patiënten geholpen. Daar doe ik het voor.”

Like | 300

GHZ uitgelicht

Virtual Reality op de IC

GHZ uitgelicht

Inhaalzorg

Video