x

De cliëntenraad kijkt vooruit!

Om in te spelen op de behoeften van de patiënt en daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren heeft het GHZ een cliëntenraad. Deze raad bestaat uit vrijwilligers die patiënt zijn, patiënt zijn geweest of familie zijn van patiënten. Gevraagd en ongevraagd geven zij hun advies vanuit het perspectief van de patiënt. Voorzitter Jan-Dirk v/d  Hoef: “Zo hebben we het afgelopen jaar bijgedragen aan het strategisch plan van het GHZ, samengewerkt met het cliëntenpanel en werden we onderdeel van de stuurgroep ‘Samen Beslissen’.”

Al heel wat bereikt dus, maar ook de cliëntenraad kijkt vooruit! Jan-Dirk: “Onze wens voor 2022 is dat we elkaar weer vaker ‘live’ kunnen ontmoeten, ofwel: (nog) meer contact met onze achterban. De meningen en signalen van patiënten zijn onze voedingsbodem.” Naast de patiënten heeft de cliëntenraad ook oog voor mantelzorgers. Het initiatiefvoorstel om naasten te betrekken bij de behandeling en verpleging ligt voor 2022 op de plank.


Like | 17

GHZ uitgelicht

Hoe ziet de wereld ons?

GHZ uitgelicht

De Broodbuffetwagen

Video