x

Nieuw documentbeheersysteem in aantocht

Zoals de meesten van jullie wel weten krijgen we dit jaar een nieuw sociaal intranet. Wat ook vervangen gaat worden is het documentbeheersysteem, waarin alle gepubliceerde documenten zoals protocollen en werkinstructies staan. De huidige decentrale werkwijze dat elke afdeling zijn eigen documenten kan publiceren en de grote hoeveelheid documenten zorgt ervoor dat collega’s vaak niet vinden wat ze zoeken, dus het is belangrijk dit aan te passen. Voordat we over kunnen naar een nieuw systeem, moet er eerst nog een tussenstap gezet worden. Door het optimaliseren van het huidige documentbeheer kunnen we de overgang straks vereenvoudigen. Denk aan het verwijderen van vergelijkbare documenten of documenten die niet of nauwelijks meer relevant zijn. Om het nieuwe documentbeheersysteem beter te kunnen onderhouden, wordt er een nieuw beleid opgesteld. Met een werkgroep wordt gekeken hoe de optimalisatie het beste kan worden aangepakt.

Like | 3

GHZ uitgelicht

Keuzehulp: bevallen na een keizersnede

GHZ uitgelicht

Gedeelde zorg

Video