x

Hart voor groen!

Zorginstellingen gebruiken veel energie, grondstoffen en voedsel. Ziekenhuizen zijn hierin de grote vervuilers: ze produceren veel afval en zorgen voor flink wat uitstoot. Met de inzet van nieuwe technologieën en materialen en de toenemende vraag naar zorg, neemt dit alleen maar toe. De zorgsector móét en kán duurzamer. Tijd dus om daarmee aan de slag te gaan. Renske van de Wetering, onze nieuwe Milieu & duurzaamheidsfunctionaris, vertelt hier meer over:

“We zijn inmiddels gestart met een centraal Green Team. De doelstellingen en kaders worden uitgewerkt. Het Green Team zal duurzaamheid binnen het GHZ onder de aandacht brengen. We willen medewerkers informeren, inspireren en activeren op dit vlak. Voor de komende jaren wordt een duurzaamheidsagenda opgesteld, waarin jaarlijks acties worden opgenomen. Maar we vragen de afdelingen zelf straks ook mee te denken via decentrale Green Teams.”

“Iedereen met een groen hart kan bijdragen. Duurzaamheid is immers de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Je kunt nu al kijken hoe de dagelijkse afdelingswerkzaamheden kunnen worden verduurzaamd. Denk aan (wegwerp)verpakkingen, afval, medicatie, afvalwater, grondstoffen, energieverbruik, enzovoort. Ga hier alvast met elkaar over sparren zodat je snel aan de slag kunt als de decentrale teams van start gaan. Natuurlijk denk ik hierin graag met jullie mee!”


Like | 10

Collega’s

Door collega’s voor collega’s

Collega’s

Familiekiekje

Video