x

Minder registraties door herziene Kwaliteitskaart

Het is een ‘hot topic’; de registratielast van verpleegkundigen. Een groot deel draagt bij aan de kwaliteit van zorg, maar zijn alle ‘vinkjes’ bij het registreren echt nodig? Meandra van Gent, specialistisch verpleegkundige en coördinator Verpleegkundige Zaken, denkt van niet: “We kunnen nog meer vertrouwen op het klinisch inzicht van verpleegkundigen. Zij weten heel goed welke interventies er nodig zijn.” Om de registratielast te verlagen is kritisch naar de huidige Kwaliteitskaart gekeken. De Kwaliteitskaart bevat verpleegkundige scores en kan worden gebruikt als sturingsinstrument. Welke onderwerpen zijn relevant en wat kunnen we schrappen? Er is ziekenhuisbreed meegedacht zodat we voor elk onderwerp beschikken over specialistische kennis en ervaring. De resultaten zijn verwerkt in de herziene Kwaliteitskaart waar we vanaf dit jaar mee gaan werken. Dit is een stap in de goede richting maar hier blijft het niet bij. Linda Springvloet, adviseur Kwaliteit en Management informatie: “Dit topic blijft in ontwikkeling. Door ermee te werken ontstaan straks weer nieuwe ideeën vanuit de werkvloer, en die zijn zeer welkom!”

* Kijk hier het item van EditieNL terug waarin Meandra vertelt over de hoge registratielast.


Like | 8

GHZ uitgelicht

De groene doener

GHZ uitgelicht

Mini-opendagen

Video