x

Direct ontslag met Virtual Fracture Care

Als mensen met een breuk op onze SEH terecht komen, is de kans groot dat ze Nathalie Bos treffen. Als physician assistant behandelt ze onder andere fracturen. Na een week komen deze patiënten voor controle terug op de traumapoli. Maar is dit altijd nodig? “Nee, voor een selectie patiënten met stabiele breuken is die nacontrole vaak alleen een moment waarop informatie herhaald wordt. De breuk heelt vanzelf. Daarom zetten we binnenkort de Virtual Fracture Care op”. Hiermee kunnen patiënten na hun komst op de SEH direct ontslagen worden. Ze gaan met een app naar huis waar alle informatie in staat die ze nodig hebben. Zijn er toch zorgen? Dan bellen ze naar de breuklijn. Nathalie is enthousiast: “Met deze app kunnen we de drukke traumapoli ontlasten, hoeft de patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis en verlagen we de zorgkosten.” In andere ziekenhuizen realiseerden ze zo 92% minder herhaalconsulten op de poli en bleek de patiënttevredenheid heel hoog. “Zo krijg je de juiste zorg op de juiste plek.”


Like | 25

Collega’s

Goed idee

Collega’s

Werken als recovery verpleegkundige

Video