x

Wat als we de kwetsbare patiënt niet opereren?

Een operatie wordt ingepland als zowel opererend specialist, anesthesioloog, als patiënt samen beoordelen dat de operatie noodzakelijk en wenselijk is. Het risico van de operatie bij kwetsbare patiënten speelt hierbij een belangrijke rol. Want….”Wat als we niet opereren?”

November vorig jaar startte in het GHZ – en nog 12 andere ziekenhuizen – de zogenaamde PREPARATION Trial. Dit onderzoek bekijkt of invoering van een Multidisciplinair overleg (MDO) voorafgaand aan de operatie de keuze voor het bepaalde beleid doet veranderen. Anesthesioloog Koene van der Sloot en ANIOS Paulieke Oosterwijk zijn hoofdonderzoekers in het GHZ. Paulieke: “Patiënten worden op het POS (pre-operatief spreekuur) en op de poli van de operateur gevraagd of ze mee willen doen aan het onderzoek. Zij ontvangen gedurende een jaar verschillende vragenlijsten over de doorlopen behandeling en hun kwaliteit van leven. Ook gebruiken we informatie vanuit ons EPD en zorgverzekeraars.”

Koene: “Het is interessant om te weten of de invoering van zo’n MDO leidt tot betere voorlichting, minder complicaties, andere behandelingen en betere kwaliteit van leven voor de patiënt. En of dit ook effect heeft op de zorgkosten. Kortom, een onderzoek dat heel goed past in de thema’s Fit en Samen Beslissen. Passende zorg is en wordt steeds belangrijker. Hieraan dragen we in het GHZ graag ons steentje bij!”

Like | 30

GHZ uitgelicht

Mini-opendagen

GHZ uitgelicht

Route ’31

Video