x

Het nut van kennis delen

Om de druk van de toenemende zorgvraag te verlichten en de kwaliteit van verwijzingen vanuit de eerste lijn te verbeteren, organiseren we Fit!-scholingen voor huisartsen op specifieke thema’s. Onlangs heeft de scholing ‘artrose en injecties’ plaatsgevonden voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en gespecialiseerde fysiotherapeuten. Zij zijn meegenomen in het stepped care model en hebben geoefend met het zetten van artrose injecties. Dankzij de scholing zijn huisartsen zich meer bewust van de getrapte zorg voor artrosepatiënten, waarbij je als patiënt pas bij de orthopeed komt als een operatie nodig is. De reacties van de huisartsen zijn positief: “Ik zou nu zelf een meer zekere diagnose stellen en ben me bewust van meer effectieve behandelmethoden in de eerste lijn.” In november volgt nog een scholing voor huisartsen in het teken van kleine verrichtingen, waar zij kunnen oefenen met bv. hechten.


Like | 8

GHZ uitgelicht

GHZ Leerplein

GHZ uitgelicht

Vertrek Marlies

Video