x

Start Nurses Know Better bij Neurologie

Na Longgeneeskunde en Chirurgie is Neurologie de derde afdeling waar Nurses Know Better is gestart. Verpleegkundige Bianca de Man vertelt: “Op de andere afdelingen zagen we wat Nurses Know Better doet. ‘Dat willen wij ook’ was meteen het gevoel. We hebben echt gelobbyd om als volgende afdeling te kunnen starten. Inmiddels zijn er tien verpleegkundigen die de eerste bijeenkomsten hebben bijgewoond, maar het hele team heeft interesse. Ik verwacht dat de olievlek nog verder zal uitbreiden over de afdeling. We hebben als team best een roerige periode achter de rug met veel verloop, een hoger ziekteverzuim en daardoor een hoge werkdruk. Ik hoop dat we mede door Nurses Know Better weer kunnen bouwen en het werkplezier groter wordt. Nu de eerste stappen zijn gezet, kijken we met elkaar uit naar het vervolg!”

Like | 15

GHZ uitgelicht

DBC@work

GHZ uitgelicht

GHZ Leerplein

Video