x

Nieuwe visitestructuur bij Interne Geneeskunde

De verpleegkundigen, arts-assistenten en medisch specialisten van de Interne Geneeskunde hebben met elkaar gekeken hoe ze de visite kunnen verbeteren. Met succes! “We doen nu een aantal dingen anders,” vertelt verpleegkundige Joëlle Laban. “Zo starten we een half uur later waardoor labuitslagen bekend zijn en we alles in één keer met de patiënt kunnen bespreken. Ook gebruiken we een checklist om structuur erin te brengen. De verpleegkundigen zijn tijdens de visite meer aan het woord over welke observaties er bij patiënten zijn gedaan. Zo sluiten we aan bij de principes van Nurses Know Better.”

Daarnaast pakt het team de omgekeerde visite weer op. “Dan komt de patiënt op het spreekuur van de arts en mag familie aanwezig zijn. Hiermee is er meer privacy voor de patiënt, zijn naasten direct betrokken bij het beleid en hoeven er minder familiegesprekken gevoerd te worden.”

De eerste reacties zijn positief. Komende tijd evalueert het team de nieuwe werkwijze en voeren ze de laatste verbeteringen door.

Like | 8

GHZ uitgelicht

Pilot afvalscheiding

GHZ uitgelicht

Griepcampagne

Video