x

Nieuw pijnprotocol bij darmoperaties

In het GHZ streven we steeds meer naar zogenaamde fast track trajecten, wat betekent dat een patiënt zo fit mogelijk een operatie in gaat en zo snel mogelijk weer fit is na de operatie. Hoe eerder iemand weer op de been is, hoe beter het herstel. Voor patiënten die een darmoperatie ondergaan waren hier nog verbeteringen mogelijk, daarom hebben verschillende specialismen samen een nieuw pijnprotocol opgesteld.

“In de oude situatie kregen patiënten na een darmoperatie opiaten via tabletten of via het infuus. Omdat dit door het hele lichaam gaat, kunnen patiënten last hebben van bijwerkingen zoals misselijkheid, braken en sufheid. In de nieuwe situatie krijgen patiënten waarbij het mogelijk is vlak voor de narcose een ruggenprik met morfine. Omdat het grootste deel van de morfine in het centrale zenuwstelsel blijft, hebben patiënten minder last van bijwerkingen en zijn ze grotendeels pijnvrij voor minimaal 24 uur na de operatie. Hierdoor kunnen patiënten sneller uit bed om te bewegen, wat weer bijdraagt aan een vlotter herstel,” legt anesthesioloog Elvira van Houwelingen uit.


Like | 19

GHZ uitgelicht

Griepcampagne

GHZ uitgelicht

Onnodig labdiagnostiek

Video