x

Verbinden en Bottom-up werken 

Een mooi voorbeeld van verbinding en ‘bottom-up werken’ is het decentraliseren van Kwaliteit en Veiligheid (K&V). Door te werken met de medewerkers die dagelijks contact hebben met onze patiënten en die invulling te laten geven aan het kwaliteitsbeleid, is drie jaar geleden een begin gemaakt aan ‘kwaliteit in de haarvaten’. Inmiddels werpt het dagelijks zijn vruchten af.

“Kwaliteit en Veiligheid is oorspronkelijk top down neergezet en PaP was de beweging die zijn weg bottom-up vond. Het eerste jaar was het zoeken waar we elkaar konden aanvullen en versterken. Inmiddels hebben we elkaar gevonden. Nu vragen we ons af: wat is kwaliteit en wat is PaP?”, aldus Ed van der Ham.

“Wat ontstaat is dat de verbeteringen dichterbij de werkvloer gerealiseerd worden en meer aansluiten bij de behoefte van de patiënt. We werken met de gezamenlijke PDCA cyclus, waarin we continu verbeteren. Door iedere 14 dagen bij elkaar te komen tijdens het CCKV, kunnen we onze kennis en ervaringen delen. Deze ontmoetingen geven energie, motivatie en inspiratie om het kwaliteitsbeleid uit te voeren, waarbij we ons steeds samen de vraag stellen: voor wie doen we dit?”, vult Astrid van der Bas aan. “De participatie van de patiënt is één van onze gezamenlijke doelstellingen. De invoering van de patiënt-effectrapportage, de PaP-bibliotheek en de start van spiegelgesprekken zijn mooie voorbeelden die vanuit onze samenwerking zijn ontstaan en waarbij we de ‘patiënt als kennispartner’ een belangrijke rol hebben gegeven binnen het K&V systeem.”


Like | 1

Video