Wat is Patiënt als Partner voor jou?

Patiënt als Partner (PaP) is de GHZ-manier van continue kwaliteitsverbetering op alle niveaus. Wat de beste zorg is, is voor iedereen anders. En daarom betrekt dit programma de patiënt altijd bij het zorgproces. Door middel van de Plan Do Check Act cyclus worden door de speciale PaP-coaches de verbeterpunten omgezet in (SMART) doelen, uitgevoerd en geborgd. Patiënt als Partner draagt zo ook bij aan werkplezier, want hoe leuk is het als jouw verbeterpunten opgepakt worden?

Jaco Appeldoorn
Teamleider functioneel beheer ICT

“Als niet-zorg medewerker ben ik binnen Patiënt als Partner soms een ‘vreemde eend in de bijt’ , maar dat maakt het juist zo waardevol. Ik heb nauwelijks direct patiëntcontact maar des te meer proberen wij goed voor de “digitale” patiënt te zorgen in het ziekenhuis. Zo zorgen we dat de juiste informatie van de patiënt geregistreerd wordt in de systemen, maar ook dat de informatie op de juiste plaats getoond wordt. Het is ons streven om binnen de zorg het gebruik van de applicaties zoveel mogelijk af te stemmen op de werkprocessen. Elke minuut minder achter een PC betekent een minuut meer voor de patiënt. Dat is voor ons de grootste uitdaging. Daarnaast wordt er achter de schermen een veelvoud aan gegevens uitgewisseld met partners in de zorgketen, aan ons de taak om al die digitale informatie ook in de juiste digitale postbus te bezorgen. Ik verwacht dat Patiënt als Partner straks een grote rol kan spelen in het bij elkaar brengen van nieuwe (zorg)technologie en de “vloer” (daar waar de zorg voor de patiënt plaatsvindt). Uiteraard draag ik daaraan graag mijn steentje bij!”

Hans Koenis
Teamleider SEH

“Ook op de SpoedEisende Hulp kijken we kritisch naar signalen die we krijgen van de patiënt en zijn/haar familie. Met behulp hiervan kunnen we steeds weer kleine kwaliteitsverbeteringen realiseren op de afdeling. Als teamleider zoek ik uiteraard ook naar de verbeterpunten, maar faciliteer ik vooral. Ik geef mensen de ruimte om tijd te investeren in PaP. In de DCKC (decentrale commissie kwaliteit & veiligheid) en de teamoverleggen  is er vervolgens ruimte om punten vanuit PaP te bespreken en te bekijken hoe we deze kunnen oppakken.”

Wendy van der Deure
Internist-oncoloog

“Door de patiënt als partner te zien, stellen we hem/haar centraal in het zorgproces. De patiënt houdt zoveel mogelijk de regie in eigen handen. Op de B4 hanteren we daarom een ‘omgekeerde visite’: wij lopen niet naar de patiënt maar hij komt naar onze (mooi ingerichte) spreekkamer toe. Deze manier van werken geeft extra privacy voor de patiënt, maar ook een gelijkwaardiger gesprek, want we zitten letterlijk op dezelfde hoogte. Daarbij zijn de gesprekken opener. Bij een slechte diagnose komen zaken als wensen rond het levenseinde veel sneller ter sprake dan op zaal. Daar klappen mensen vaak gewoon dicht. Deze visite kost helaas wel meer tijd, omdat je het moet organiseren. En omdat je de patiënt apart neemt, denkt vooral de familie soms dat we zeeën van tijd hebben.

Wat ik ook een mooi voorbeeld vind van PaP is de nieuwe start van het palliatief team in het GHZ, waarbij er meer tijd en aandacht is voor patiënten die zich in de palliatieve fase bevinden ongeacht hun onderliggende ziekte.

Kortom PaP brengt mooie initiatieven voort. Ik hoop dat deze manier van werken steeds meer in het DNA van elke medewerker komt en er zo vanaf de werkvloer nog veel mooie ideeën komen om de zorg voor en rondom onze patiënten verder te verbeteren.“

Marjanne Stam
Laborant Radiologie

“Patiënt als Partner is voor mij als zorgverbeteraar dé manier om onze kwaliteit en service binnen het GHZ te verbeteren via de ogen van de patiënt. Mét elkaar en vóór elkaar.

Op de radiologie zien wij per dag veel patiënten. Kortdurend, langdurend, maar iedereen met een eigen uniek verhaal. Door te luisteren naar de mens achter de patiënt leer je veel over de beleving van de patiënt op onze afdeling. Ons PaP-team is recent uitgebreid. Met frisse moed willen we laagdrempelig verbeteren en veranderen. Helaas is er niet altijd tijd voor de coaches om hieraan te werken, maar de eerste stappen zijn er. We willen trots zijn op onze afdeling, dit werkplezier uitstralen en successen vieren. Zo zorgen we met zijn allen voor een tevreden patiënt én een prettige (werk)sfeer. En dat draagt weer bij aan de productiviteit.”

Like | 10

Video