x

Energie en inspiratie uit Zweden

Het is inmiddels een waardevolle traditie geworden en dus staat hij alweer ingepland voor 2020; de studiereis. Al zes jaar bezoekt in het voorjaar een groep GHZ-collega’s het Microsystem Festival en het ziekenhuis in Jönkoping.  Jönköping is de best presterende én goedkoopste zorgregio in Zweden.

Programmaleider Astrid van der Bas: “We starten altijd met een kijkje in het ziekenhuis. Opvallend is dat in Zweden de patiënt héél nauw betrokken wordt in het zorgproces, waardoor men van patiëntgerichte zorg naar persoonsgerichte zorg is gegaan. Daarnaast zijn doorlooptijden kort en wordt veel gebruik gemaakt van moderne technieken, zoals zelfdialyse en e-consulting. Hierdoor houden patiënten zelf meer de regie in handen. Zweedse collega’s zijn ‘coach wanneer mogelijk’ en ‘zorgverlener indien nodig’. Iets waar wij ook naar toe werken in Gouda”

Het internationale Microsystem Festival werkt ieder jaar met een thema, waarop de plenaire presentaties en interactieve workshops worden aangepast. De vorige werkbezoeken leverden mooie resultaten op. Denk maar aan het onderverdelen van patiënten op zorgzwaarte, het ‘dit ben ik’ profiel en de Patiënt als Partner Bibliotheek.

Jeroen Mulder was een paar jaar geleden deelnemer: “In Zweden hebben we het veel gehad over hostmanship: je geeft een ander het gevoel dat hij/zij welkom is. Naar aanleiding van deze studiereis hebben alle schoonmakers een training gehad hoe je het wauw-effect creëert bij de patiënten en hoe je net wat extra’s doet waardoor je als medewerker de verwachtingen van de patiënt overtreft. Wat mij verder opviel is dat het geen mooi ziekenhuis was wat betreft de uitstraling. Daartegenover staat wel dat het personeel trots is op hun werk en dat zij dit ook uitstralen.

Als wij hier ook trots zijn (en blijven) op ons werk en dit ook laten merken, zal dit een positief gevolg hebben voor de tevredenheid van onze patiënten!”

Charlotte Prent ging dit jaar mee: “Het was een leerzame, inspirerende én gezellige reis. Het avontuur aangaan met collega’s uit verschillende plekken van het ziekenhuis is bijzonder om mee te maken. Je bent op elkaar aangewezen, maar leert elkaar in drie dagen ook wel goed kennen. De inspiratie komt uit het festival, maar ook uit het delen van elkaars issues en successen tijdens de reis. Ik wens de deelnemers van 2020 weer veel inspiratie en ben benieuwd naar de ideeën waarmee zij terugkeren.”


Like | 4

Video