Gespecialiseerde kennis en zorg, thuis en in het ziekenhuis

In iedere Scoop komt een samenwerkingspartner van het GHZ aan het woord. Dit keer vertellen vier medewerkers van ZorgBrug over de samenwerking met het GHZ.

pijl-wit-down

 Janet van Dordrecht,
directeur van ZorgBrug
Dorothea Sneep,
gespecialiseerd diabetesverpleegkundige
Willeke Mayenburg,
docent en trainer
José Jansen,
transferverpleegkundige

“Transmuraal werken staat binnen ZorgBrug centraal.”

Janet van Dordrecht,
directeur van ZorgBrug.

ZorgBrug is sinds 2008 een onderdeel van het Groene Hart Ziekenhuis, Fundis en Thuiszorg Hollands Midden. De samenwerking is opgezet om de gespecialiseerd verpleegkundigen vanuit de drie partijen te laten samenwerken. Door deze samenwerking verbetert de zorg en de overgang van zorg tussen ziekenhuis en thuis. Transmuraal werken staat binnen ZorgBrug centraal.

In het GHZ leveren we gespecialiseerde verpleegkundige zorg en scholing. Je kunt ons overal in huis tegenkomen: van transferverpleegkundigen tot stomaverpleegkundigen en van casemanagers oncologie tot diabetesverpleegkundigen. Naast de gespecialiseerde verpleegkundige zorg die ZorgBrug levert, is ook het verzorgen van scholing voor zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers een belangrijke doelstelling. Zo bieden we vaardigheidstrainingen en klinische lessen aan, ook in het GHZ. Daarnaast werken we steeds vaker samen met huisartsen, door de verschuiving van tweedelijns zorg naar de huisartsenpraktijk. We ondersteunen huisartsen door het opzetten van specialistische spreekuren en voorlichting, bijvoorbeeld op het gebied van wondzorg of reuma. In de toekomst wil ZorgBrug zich verder ontwikkelen op het gebied van versterking van de eerste lijn en ziekenhuisverplaatste zorg en het opzetten van eigen spreekuren, zowel in het GHZ als daarbuiten.

down-blauw-small

“Transmurale zorg is geen aparte vorm van zorg.”

Dorothea Sneep,
gespecialiseerd diabetesverpleegkundige

TRANSMURALE ZORG:
Als diabetesverpleegkundige bij ZorgBrug werk ik transmuraal. Het doel van transmuraal werken is dat de zorg voor de patiënt zo goed en efficiënt mogelijk georganiseerd wordt, of dat nu in de eerste lijn, tweede lijn of bij de patiënt thuis is.
Transmurale zorg is geen aparte vorm van zorg maar wordt wel op veel verschillende manieren ingezet.

In de huisartsenpraktijk organiseren we diabetesspreekuren en ook kunnen we ingezet worden als adviseur op het gebied van insulinetherapie. In het GHZ hebben we iedere dag dienst op de verschillende verpleegafdelingen. Transmurale zorg is geen aparte vorm van zorg maar wordt wel op veel verschillende manieren ingezet. In de huisartsenpraktijk organiseren we diabetesspreekuren en ook kunnen we ingezet worden als adviseur op het gebied van insulinetherapie. In het GHZ hebben we iedere dag dienst op de verschillende verpleegafdelingen.

Een ander mooi voorbeeld van transmurale zorg is de samenwerking op het gebied van screening van ouderen of als er psychische begeleiding nodig is. Veel patiënten met diabetes zijn vaak al ouder en/of hebben psychische problemen. Door goede screening kunnen we de diabetesbehandeling en de adviezen daardoor beter afstemmen op de patiënt.

down-blauw-small

“Soms krijgen we acute scholingsvragen.”

Willeke Mayenburg,
docent en trainer.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN SCHOLING:
ZorgBrug verzorgt verschillende soorten scholing en training aan zorgprofessionals uit de eerste- en tweede lijn en van verzorgenden tot artsen. De afgelopen jaren heb ik, samen met mijn collega Heleen Vos, nieuwe scholingen ontwikkeld en daar zijn we trots op!

Bij elke scholing combineren we onze praktijkervaring met onze specialistische verpleegkundige kennis. Dat doen we ook binnen het GHZ. In het skillslab op de zesde etage organiseren we vaardigheidstrainingen en klinische lessen. Ook krijgen we soms acute scholingsvragen, bijvoorbeeld als er vanuit het ziekenhuis een patiënt thuis komt met een PEG-sonde. Hiervoor kunnen we dan een korte scholing verzorgen waarbij de theorie wordt herhaald en de verpleegkundige de praktische vaardigheden kan oefenen.

Een hele andere tak is de scholing didactische vaardigheden, waarbij de nadruk ligt op groepsdynamiek, het maken van een lesplan en het overbrengen van kennis en vaardigheden op anderen. Sinds vorig jaar bieden we ook coaching aan, zowel individueel als in groepsverband en begeleiden we teamprocessen. De visie van NLP (neuro linguïstisch programmeren) staat hierbij centraal: deelnemers leren hiermee doelgerichter te denken en te handelen.

down-blauw-small

‘De voorkeur van de patiënt speelt een belangrijke rol.’

José Jansen,
 transferverpleegkundige

TRANSFER VAN ZORG:
De terugkeer naar huis vanuit het ziekenhuis kan voor een patiënt behoorlijk ingrijpend zijn. Als een patiënt na de opname in het GHZ thuis zorg nodig heeft, wordt – met toestemming van de patiënt- de transferverpleegkundige ingezet. Bij ZorgBrug werken zeven transferverpleegkundigen.

Het doel van de transferverpleegkundige is om te zorgen dat patiënten ook na hun verblijf in het ziekenhuis de best passende zorg krijgen. We werken onafhankelijk, dit betekent dat de patiënt vrij is in de keuze voor een zorgorganisatie. De voorkeur van de patiënt speelt een belangrijke rol. De zorg die we regelen is heel divers: van het organiseren van een maaltijd of zorg aan huis tot opname in een verpleeghuis. Het is vaak een flinke puzzel waarbij we rekening houden met de wensen van de patiënt, onderzoeken wat het beste past én wat er mogelijk is.

Video