Vijf
vragen
aan

Iris den Haan

(coördinator Productontwikkeling en Extra Zorg)

 

Iris den Haan is sinds 2011 werkzaam in het Groene Hart Ziekenhuis. Vanaf eind 2014 is zij onder andere coördinator van Groene Hart Extra Zorg. Aan Iris vijf vragen over Extra Zorg.

1

WAT IS EXTRA ZORG?

Het GHZ biedt al langere tijd óók zorg die buiten het basispakket van de zorgverzekering valt. Zorg die niet door de zorgverzekeraar of alleen uit het aanvullend pakket vergoed wordt. Zoals laserontharing, een ooglidcorrectie en sterilisatie. Deze zorg is gebundeld onder Groene Hart Extra Zorg (Extra Zorg). Door de zorg op deze wijze aan te bieden, zijn we meer zichtbaar voor patiënten.

2

WAAROM BIEDT HET ZIEKENHUIS EXTRA ZORG AAN?

Bepaalde behandelingen worden niet (meer) vergoed vanuit de basisverzekering. Wij merken dat patiënten wel behoefte hebben aan deze behandelingen. Om patiënten hierin tegemoet te komen, heeft het GHZ deze behandelingen samengebracht in Extra Zorg. Hiermee is het ziekenhuis een betrouwbaar alternatief voor andere aanbieders zoals privéklinieken. Patiënten kunnen in de vertrouwde en veilige omgeving van het GHZ terecht. De marge komt geheel ten goede aan de reguliere ziekenhuis zorg: deze wordt gebruikt om te investeren en innoveren.

3

WAT IS ER HET AFGELOPEN JAAR GEDAAN?

Patiënten konden al lange tijd in het GHZ terecht voor zorg die buiten het basispakket van de zorgverzekeraar valt. Al deze behandelingen zijn vanaf begin van dit jaar ondergebracht onder Extra Zorg. Hierdoor zijn wij voor patiënten makkelijker bereikbaar. We hopen daardoor komende jaren voor meer patiënten te kunnen zorgen. Een actueel overzicht van de behandelingen is te vinden op www.ghez.nl.

Daarnaast is er achter de schermen hard gewerkt om het administratief proces (o.a. het uitbrengen van offertes en de facturering) in te richten en zijn de eerste stappen genomen in het uitrollen van de communicatie.

4

HOE WORDT EXTRA ZORG ZICHTBAAR GEMAAKT?

Er zijn veel behandelingen waarvan mensen zich niet bewust zijn dat zij hiervoor in het ziekenhuis terecht kunnen. Bijvoorbeeld voor een borstvergroting, correctie van afstaande oren en besnijdenis. Er worden verschillenden kanalen ingezet om hier aandacht voor te vragen. Binnen de muren van het ziekenhuis informeren we patiënten en bezoekers hierover via narrowcasting en posters. Online wordt geadverteerd voor de verschillende behandelingen. Via deze advertenties komen geïnteresseerden terecht op speciale informatiepagina’s. Bijvoorbeeld op onze pagina over ooglidcorrecties: www.ghez.nl/ooglidcorrectie.

5

WAT ZIJN DE PLANNEN VOOR DE TOEKOMST?

Op korte termijn ligt de focus op het promoten van de verschillende behandelingen van Extra Zorg. Daarnaast wordt het aantal behandelingen uitgebreid met o.a. een buikwandcorrectie en liposuctie. Heb jij ideeën voor Extra Zorg, bijvoorbeeld voor nieuwe producten van Extra Zorg, laat het weten via tel. 5249 of [email protected].

Video