DE
WERKWEEK
VAN

Jan-Willem Verlijsdonk

Jan-Willem is manager van het Programmabureau, medisch manager a.i. van de SEH en projectleider van het Medisch Netwerk West. Vanaf 1 juni is Jan-Willem de nieuwe secretaris van de Raad van Bestuur.

pijl-wit-down

MAANDAG

Sinds 1 juni neem ik de rol van Justine Hubrecht als secretaris Raad van Bestuur over, zodat zij zich vol kan gaan richten op het secretarisschap van de VMS. Justine praat mij bij over de verschillende dossiers die spelen op bestuurlijk niveau. Ook maken we een plan hoe we de komende periode onderling de taken verdelen.
Daarna ga ik naar onze SEH, waarvan ik sinds begin dit jaar medisch manager ai. ben. Mijn belangrijkste opdracht is om de samenwerking tussen alle vakgroepen te optimaliseren en de doorlooptijden op de SEH te verbeteren. Als medisch manager mag ik de SEH Commissie voorzitten. Hierin zijn de verschillende vakgroepen die werkzaam zijn op de SEH vertegenwoordigd. Vandaag bespreken we de nieuwe werkafspraken. Aan het einde van de vergadering lijkt er consensus te zijn. Hopelijk kunnen we in de volgende vergadering de afspraken definitief vaststellen.

DINSDAG

De dinsdagochtend begint met het managementoverleg van de SEH. Met Esther Damhuis namens de SEH-artsen, clustermanager Frank Lindhout en teamleider Joke Mintjes bespreek ik de cijfers, personele zaken, klachten van patiënten en de verbeterplannen voor onze afdeling. In het eerste kwartaal van 2016 zijn er 9% meer patiënten op de SEH geholpen ten opzichte van vorig jaar! Dit vraagt extra inzet van onze SEH-verpleegkundigen. Samen bekijken we de mogelijkheden om het team zo in te zetten dat het aantal verpleegkundigen op de werkvloer beter overeenkomt met de instroom van patiënten. ’s Middags heb ik een gesprek met de intensivisten over het nieuwe reanimatieprotocol. Voordat ik ’s avonds naar huis ga, loop ik langs de SEH om te kijken hoe het gaat ‘op de vloer’. SEH-arts Prem Sukul heeft het overzicht en praat mij bij over de patiënten en de doorlooptijd. Het doel is om 90% van de patiënten op de SEH binnen twee uur te hebben geholpen.

WOENSDAG

Op woensdagochtend vindt de bestuursvergadering plaats, waarin Raad van Bestuur, co-bestuur, directeuren en vertegenwoordigd clustermanagers de belangrijkste bestuurlijke zaken in het GHZ bespreken. Het is mijn taak als secretaris RvB om te zorgen dat alle acties die voortkomen uit de vergadering, adequaat worden uitgevoerd.

Later ga ik met Dingeman Swank naar de vergadering van de Stuurgroep Medisch Netwerk West (MNW). Wij zijn verantwoordelijk voor het opzetten van een samenwerking tussen het GHZ en Alrijne Ziekenhuis met als doel kennis en kunde te bundelen, waardoor we onze zorg nog beter maken en deze voor de regio kunnen behouden. De vergadering gaat over de gezamenlijke hybride operatiekamer. Een flinke investering, maar noodzakelijk om op lange termijn de vaatchirurgie en aanverwante zorg aan te kunnen blijven bieden. Door gezamenlijke financiering kunnen we de kosten beperken.

“Het doel is om 90% van de patiënten op de SEH binnen twee uur te hebben geholpen.”

DONDERDAG

We starten met het maandelijkse teamoverleg van het Programmabureau. Deze afdeling is in het ziekenhuis verantwoordelijk voor het uitvoeren van ziekenhuisbrede projecten en adviesopdrachten. Ik mag als manager leiding geven aan dit team. We bespreken de lopende projecten en verdelen de nieuwe projecten over de projectleiders. Donderdagavond staat een vergadering van de Tumorboard mamma-oncologie op het programma. Dit is een vergadering van alle medisch specialisten en casemanagers van GHZ en Alrijne Ziekenhuis, die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met borstkanker. We bespreken het gezamenlijke zorgpad en de nieuwe landelijke richtlijnen op het gebied van borstkanker. Ook nemen we de logistieke aspecten door van de beoogde verplaatsing van de directe mammareconstructies door de plastisch chirurg naar locatie Leiderdorp.

“Doel van de samenwerking is kennis en kunde te bundelen, waardoor we onze zorg nog beter maken en deze voor de regio kunnen behouden.”

VRIJDAG

Vandaag heb ik weinig afspraken, maar dat betekent niet dat ik niets te doen heb. Er zijn verschillende memo’s die ik nog moet schrijven en ik moet een eerste opzet van een projectplan over kwaliteitsverbetering maken. Met Monique de Hoop bespreek ik de voortgang van het project PACS-beelden voor de Cardiologie en de knelpunten waar zij als projectleider mee te maken heeft. Tenslotte kijk ik samen met HRM-adviseur Peter Labots naar de vacature voor nieuwe managementtrainees. Deze vallen onder het Programmabureau en zorgen voor veel dynamiek in ons team. Na een drukke werkweek ga ik met een voldaan gevoel naar huis. Samen met mijn vrouw ga ik een weekendje naar Limburg: uiteten, wielrennen in het Heuvelland en even terug in de mooiste stad van het land: Maastricht.

Video