Raad van Bestuur

Samenwerking

Soms wordt het woord samenwerking gebruikt als ‘containerbegrip’. Wanneer je hier namelijk niet de juiste invulling aan geeft, blijft het een hol woord. Samenwerken is een werkwoord. Het gaat niet vanzelf. Je moet er iets voor doen.
Samenwerken kan lastig zijn. Om goed samen te werken moet je soms iets los laten, maar met de bedoeling uiteindelijk een beter resultaat te realiseren.
Samenwerken biedt echter vooral kansen, ook binnen het GHZ. Samenwerkingen tussen verpleegafdelingen, vakgroepen en ondersteunende afdelingen zullen mooie resultaten opleveren als we het écht doen. De beruchte ‘eilandgedachte’ (dit is mijn bed, mijn afdeling, mijn systeem of mijn werkwijze) is niet meer van deze tijd.
We kunnen de patiëntenzorg nog verder verbeteren. Niet mailen, maar elkaar opzoeken.

Om die bureaucratie op te sporen hebben we jullie hulp nodig. Soms stelt de wet eisen, maar vaak blijkt dat we zelf al die stappen hebben ingevoerd vanuit wantrouwen. En daar zou ik graag vanaf raken. Hoe heerlijk is het om in vertrouwen met elkaar samen te werken, te accepteren dat we soms fouten maken en steeds weer te zoeken naar verbetermogelijkheden.
Ik hoop dat dit ook jou inspireert een verandering door te voeren, het initiatief te nemen eens bij een collega op een andere afdeling te gaan kijken of je werkwijze aan te passen.

Namens het hele bestuur, wens ik je een mooie zomer!
Godfried Barnasconi

Video