Samen

In iedere Scoop komt een samenwerkingspartner van het GHZ aan het woord. Dit keer vertellen drie medewerkers over de samenwerking met fysiotherapie in én om het GHZ.

pijl-wit-down

Jeroen Stijl,
fysiotherapeut bij Rayer
Marloes Braber,
relatiemanager Externe Zorgrelaties
Ron Onstenk,
orthopeed

“Fysiotherapeuten werken op alle klinische afdelingen van het ziekenhuis.”

Jeroen Stijl,
fysiotherapeut bij Rayer.

Bij Rayer Healthcare Gouda werken 27 fysiotherapeuten waarvan 20  in het GHZ actief zijn. Deze fysiotherapeuten werken op alle klinische afdelingen van het ziekenhuis. De behandelingen richten zich op adviseren/coachen, mobiliseren en opstarten van de revalidatietrajecten.

Ook zijn de fysiotherapeuten zoveel mogelijk aanwezig bij multidisciplinaire overleggen. Er is een goede samenwerking met specialisten, verpleging en andere behandelaars.
Naast de activiteiten in de kliniek werkt Rayer op verschillende poli’s binnen het GHZ, bijvoorbeeld op de schouderpoli, de PiPo poli en in het GHZ Bekkenbodemcentrum. Doordat specialisten en fysiotherapeuten samenwerken binnen deze poli’s, krijgen patiënten een optimale behandeling.

down-blauw-small

“Het is belangrijk dat de zorg die in het ziekenhuis wordt geleverd, goed is afgestemd op de zorg die verwijzers leveren.”

Marloes Braber,
relatiemanager Externe Zorgrelaties.

“Externe Zorgrelaties is een afdeling die zich richt op de samenwerking tussen het GHZ en verwijzers. De ruim 120 fysiotherapiepraktijken uit de regio zijn belangrijk voor het ziekenhuis.
De fysiotherapeuten werken bijvoorbeeld veel samen met onze orthopeden.

Voor- en nadat de patiënten bij de orthopeden komen, zijn de patiënten onder behandeling bij de fysiotherapeut. Het is daarom belangrijk dat de zorg die in het ziekenhuis wordt geleverd goed is afgestemd op de zorg die verwijzers leveren. Verwijst de fysiotherapeut de patiënt op het juiste moment naar de orthopeden? Schrijven de orthopeden een heldere ontslagbrief zodat de fysiotherapeut weet waar hij of zij op moet letten bij het nabehandelen? Dat zijn enkele voorbeelden waarin naar voren komt dat een goede samenwerking belangrijk is.
Scholing speelt hierbij een belangrijke rol. Door bijeenkomsten te organiseren leren de orthopeden en de fysiotherapeuten elkaar kennen. Daarnaast draagt scholing bij aan kennisdeling en een goede afstemming van de zorg. In mei organiseerden de orthopeden een succesvolle ‘Live Surgery’ voor (o.a.) de fysiotherapeuten. Via een live verbinding konden zij meekijken bij een knie- en schouderoperatie.”

down-blauw-small

“Door de intensieve samenwerking kan er sneller een diagnose worden gesteld én is de behandeling veel effectiever.”

Ron Onstenk,
orthopeed.

In 2011 is het Schoudernetwerk opgericht. Binnen dit netwerk werken orthopeden Pieter Stein Haen en Ron Onstenk nauw samen met de fysiotherapeuten. Het doel is om gezamenlijk de kwaliteit van de behandeling van schouderaandoeningen te optimaliseren.

Dit gebeurt onder andere door gezamenlijke bijeenkomsten (zoals de live surgery) en verplichte nascholing. Inmiddels zijn er zestig fysiotherapeuten uit de regio Groene Hart aangesloten bij dit netwerk. Dit zijn allemaal fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van schouderklachten. Door de intensieve samenwerking kan er sneller een diagnose worden gesteld én is de behandeling veel effectiever. Patiënten kunnen sneller hun schouder weer pijnloos gebruiken. Volgend jaar bestaat het Schoudernetwerk officieel vijf jaar. We kunnen nú al terugkijken op een enorme kwaliteitsverbetering!

10-onstenk-stempel

Video