x

Thuiswerken blijft

Sinds september 2020 geldt in het GHZ een tijdelijke thuiswerkmaatregel. Iedereen die thuis kan werken, werkt zoveel mogelijk thuis. Deze maatregel zal na de crisis niet meer zo noodzakelijk zijn, maar het thuiswerken heeft wel een aantal voordelen. Denk aan minder reistijd, meer rust en meer parkeerplekken voor onze patiënten. Martin van Veen (manager HRM): “We willen het thuiswerken graag behouden. Dit betekent niet dat medewerkers altijd thuis moeten werken maar wel dat we het thuiswerken gaan ondersteunen.”

Binnenkort beschikbaar: Faciliteiten voor thuiswerkers
Medewerkers met een dienstverband van meer dan 16 uur per week die met instemming van hun leidinggevende structureel thuis kunnen werken, komen binnenkort in aanmerking voor een thuiswerkvergoeding. Wel moet je minimaal twee dagen per week in het ziekenhuis werken. Het GHZ faciliteert de thuiswerkers met een dagvergoeding conform de NIBUD normen en stelt een bedrag van 500 euro ter beschikking voor het inrichten van de thuiswerkplek, te besteden bij een voorkeursleverancier.

De werkplek thuis wordt niet actief gecontroleerd op arbeidsomstandigheden. Martin: “Wij gaan ervanuit dat leidinggevende en medewerker jaarlijks de arbeidsomstandigheden thuis bespreken. Verder willen we de medewerkers scholen in digitale vaardigheden en voorlichting geven over hoe je thuis verantwoord kunt werken.”


Like | 8

GHZ uitgelicht

Agressie

GHZ uitgelicht

Mantelzorg

Video