Werkbalans

Van werkdruk naar werkplezier in het GHZ

Werkdruk in coronatijd

Verpleegafdeling Chirurgie

Projectbureau

Werkdruk in coronatijd 

We leven en werken al ruim een jaar in coronatijd. Een crisis die ons zowel privé als op werkgebied raakt. De werkdruk in de ziekenhuizen is hoog. Door ziekte en quarantaine is er meer verzuim van medewerkers, en ook het constant op- en afschalen van de zorg heeft effect op de continuïteit in het rooster. Het contact onderhouden met collega’s is een uitdaging en de mogelijkheden om thuis te ontspannen zijn beperkt. Het is een ingewikkelde situatie waar geen kant-en-klare oplossing voor is. Toch blijven we, waar mogelijk, streven naar een gezonde werkbalans. In het GHZ zijn er diverse initiatieven om de werkdruk te verlagen. Zo denkt de nieuwe werkgroep Werkdruk en verzuim na over de factoren die GHZ breed kunnen zorgen voor meer werkbalans. Bijvoorbeeld door in de planning van projecten ‘speelruimte’ in te bouwen. Maar ook op afdelingen wordt hier aandacht aan besteed. Hieronder lees je wat ze bij de verpleegafdeling Chirurgie en bij het Projectbureau doen.

Like | 5

Verpleegafdeling Chirurgie

Op de verpleegafdeling Chirurgie wordt al langer nagedacht over het onderwerp werkdruk. Charlotte Prent (teamleider): “Welke keuzes kunnen we maken om medewerkers meer focus te geven en om de samenwerking te verbeteren? Dat draagt namelijk bij aan het werkplezier”. De kwaliteitsgroep heeft naar aanleiding van deze vraag diverse initiatieven in gang gezet. Zo worden sinds een jaar de verpleegkundige krachten gebundeld door middel van een buddy-systeem: verpleegkundigen die in tweetallen werken. Dit heeft als bijkomend voordeel dat één van de twee buddy’s de telefoon heeft en de ander dus met meer focus kan blijven werken. Charlotte: “Waar we al langer mee werken zijn verpleegassistenten. Een grote meerwaarde voor onze afdeling. Zij ondersteunen namelijk bij de dagelijkse zorg van patiënten en geven de verpleegkundige meer ruimte om kwalitatieve zorg te kunnen verlenen.” Een recente ontwikkeling is de inzet van een stipdienst: één verpleegkundige die de processen op de afdeling coördineert en zorgt voor meer structuur en focus. “Dit was een succes op een andere afdeling en dat nemen we natuurlijk graag over.”


Like | 10

Projectbureau 

Op zorgafdelingen is samenwerken heel gewoon: ook in deze tijd ontmoet je elkaar op de werkvloer. Voor staffuncties is dit door het thuiswerken minder vanzelfsprekend, wat het gevoel van werkdruk kan verhogen en stress kan geven. Het Projectbureau heeft daarom extra aandacht voor samenwerken. Jet Hopmans (manager Projectbureau): “tijdens ons wekelijkse stand-up meeting wordt gevraagd of er hobbels zijn waarmee we elkaar kunnen helpen. Hiernaast starten we binnenkort met een buddysysteem. Een buddy die standaard mee kan denken binnen een project en mogelijk activiteiten kan overnemen.” Successen vieren is ook een belangrijk onderdeel van het samenwerken. Jet: “elke maand lichten we een thema of (afgerond) project toe in het teamoverleg. Zo zijn we op de hoogte van wat er speelt.” Tot slot zijn er een paar fanatieke ‘vergaderwandelaars’ in team Projectbureau. En daarmee slaan ze drie vliegen in één klap: efficiënt overleggen, gezond bewegen en aandacht voor elkaar!


Like | 11

Video