x

Hoe zit het GHZ in elkaar?

Op ons intranet (JIP) kun je veel informatie vinden over hoe onze organisatie in elkaar zit. Je vindt hier onder andere het organogram, een overzicht van alle afdelingen en het strategisch plan. Om je als nieuwkomer op weg te helpen, vind je hieronder alvast wat informatie.

Het GHZ is een algemeen ziekenhuis met zo’n 450 bedden. Er werken circa 145 medisch specialisten, 2200 medewerkers, 185 oproepkrachten en 100 vrijwilligers.

Het Bestuur van het GHZ wordt gevormd door de Raad van Bestuur en het Co-bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid, die ieder worden benoemd door de Raad van Toezicht. Het Co-bestuur wordt gevormd door twee medisch specialisten; de voorzitter en de vicevoorzitter van de Vereniging Medische Staf.

Het GHZ is georganiseerd in resultaatverantwoordelijke eenheden, kortweg RVE’s genoemd. Elke RVE wordt geleid door een medisch leider. Dit is een medisch specialist. Deze wordt bijgestaan door een clustermanager, die rechtstreeks aan de Raad van Bestuur rapporteert. Naast de RVE’s is er een aantal stafafdelingen. De stafafdelingen staan onder leiding van een manager.

De medisch specialisten die werkzaam zijn in het GHZ, zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS). De VMS wordt bestuurd door het Stafbestuur. Een groot deel van alle medisch specialisten werkzaam in het GHZ is vrij beroepsbeoefenaar. Zij hebben zich verenigd in de maatschap Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Het andere deel van de medisch specialisten is in loondienst bij het GHZ. Zij zijn verenigd in de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMS-D).

Een overzicht van alle specialismen die in het GHZ aanwezig zijn, vind je hier.

Het strategisch plan van het GHZ geeft in hoofdlijnen de richting voor ons ziekenhuis voor de komende jaren aan. In de korte video (zie hiernaast) kun je alvast kennismaken met onze strategische keuzes voor de komende jaren:


Like | 2

GHZ uitgelicht

Kledinguitgifte

GHZ uitgelicht

Maak kennis met het bestuur

Video