x

De OR en het VSB heten je welkom!

Namens de Ondernemingsraad (OR) en het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) van harte welkom! Voorzitters Henriëtte van der Velden (OR) en Albertha van Slooten (VSB) leggen in een notendop uit wat ze doen en wat ze voor jou kunnen betekenen.

Henriette: “De OR geeft advies en heeft instemmingsrecht op het beleid van het ziekenhuis. We denken en praten mee over zaken die voor de medewerkers belangrijk zijn zoals een fijne en veilige werkplek. Onze focus ligt op het betrekken van medewerkers bij het maken van beleid en keuzes in de organisatie. De frisse blik van jou als nieuwe medewerker kunnen we hierbij goed gebruiken! Dus heb je een goed idee of wil je meedenken over beleid in het GHZ? Stuur ons een mailtje via [email protected].”

Albertha: “Het VSB vertegenwoordigt alle verpleegkundigen in het GHZ en adviseert het management over onderwerpen die ons vak raken. We zetten ons in voor verpleegkundig leiderschap, de beste zorg én het werkplezier van verpleegkundigen. Het VSB is er ook voor jou, dus zoek ons vooral op als je iets kwijt wil. Dat kan op maandag in ons kantoor op de B0 en 24/7 via [email protected].”

Like | 5

Collega’s

Werkplezier

Collega’s

Wervingsbonus

Video