x

Coeliakie terug naar huisarts

Begin dit jaar zijn we in het GHZ gestart met het Fit!-initiatief om stabiele patiënten met de auto-immuunziekte coeliakie terug te verwijzen naar de eerstelijn. Patiënten die na 36 maanden stabiel en klachtenvrij zijn kunnen weer onder behandeling van de huisarts komen. De huisarts en/of diëtist voert de jaarlijkse controles uit en maakt duidelijke afspraken met de MDL-arts. Met een speciaal ontwikkeld labpakket is de follow-up goed over te dragen. Op deze manier heeft de MDL-arts meer tijd voor complexe zorgvragen. Via teleconsultatie is medisch specialistisch advies alsnog gemakkelijk gevraagd als het nodig is. De patiënt krijgt dezelfde kwaliteit van zorg, maar wel goedkoper en dichter bij huis. We hebben op dit moment ongeveer 125 patiënten in behandeling. We verwachten dat er dit jaar 50 patiënten niet meer naar het GHZ hoeven voor deze zorg.


Like | 32

GHZ uitgelicht

Eerstelijns slaaponderzoek met de WatchPAT thuis

GHZ uitgelicht

De POPS gaat digitaal

Video