Colofon

SCOOP IS HET PERSONEELSBLAD VAN HET GHZ

Medewerkers van het GHZ die een bijdrage leveren aan Scoop realiseren zich dat daarmee hun gegevens zichtbaar zijn voor een breder publiek dan alleen collega’s.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een foto, standpunt, naam en het feit dat men werkzaam is voor het GHZ. Scoop wordt immers op internet geplaatst. Heb je bezwaar tegen openbaarmaking van je gegevens, dan kun je dit kenbaar maken bij de afdeling Marketing & Communicatie.

Wil je zelf een keer deelnemen aan een rubriek voor Scoop?

Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie

Tekst en redactie:
Mirjam van der Sar, Yvette van der Windt, Renée de Vink, Monique Bijl, Gelske Nederlof

Beeld:
Robbert Beck, Studio Limón, Henri Westerveld, Els Fotografie

Ontwerp en opmaak:
DutchGiraffe, Den Haag

Video