x

Één vraag aan

Kaderartsen urogynaecologie Annemarie Sliedrecht en Pauline Vlug zijn samen met gynaecoloog Pascal Kolk het eerstelijns gynaecologiespreekuur aan het opzetten: een spreekuur waar vrouwen met laagcomplexe zorgvragen laagdrempelig geholpen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een spiraal. Annemarie en Pascal gaan hierover met elkaar in gesprek. 

Annemarie: Wat zijn de grootste voordelen voor de patiënten?
Pascal: Met het gynaecologiespreekuur komt er een mooie tussenstap waarbij patiënten hoge kwalitatieve zorg krijgen van een gespecialiseerde huisarts, en wij in het ziekenhuis meer tijd hebben voor hoogcomplexe zorgvragen. De patiënt hoeft niet naar het ziekenhuis te komen waar soms langere wachttijden zijn, maar ontvangt de zorg sneller én goedkoper dichtbij huis. Uiteraard kunnen patiënten er nog steeds voor kiezen naar het ziekenhuis te komen, maar we geven ze nu meer keuze.

Pascal: Wanneer is het spreekuur voor jou een succes?
Annemarie: Als het spreekuur goed loopt naar tevredenheid van zowel patiënten, verwijzende huisartsen als gynaecologen. We beginnen met een halve dag per week en hopen dit binnen een jaar uit te breiden naar een volle dag per week. Uiteraard allemaal in goede samenwerking met alle partijen, waarbij we onze expertise kunnen uitbreiden en op peil houden. We kunnen veel van elkaar leren en deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van. We hopen dat het spreekuur dit jaar nog van start gaat.


Like | 50

In de praktijk

Ervaringsverhaal Samen Beslissen

In de praktijk

Vervroegd naar huis met sondevoeding

Video