x

Één vraag aan

Iris den Haan (programmamanager) en Wendy van Deure (internist) stellen elkaar één vraag binnen het thema Patiëntenparticipatie. 

Iris: Wat is de belangrijkste reden om de keuzehulp Dikkedarmkanker in te zetten? 
Wendy: Door de keuzehulp dikkedarmkanker hopen we dat de patiënt beter geïnformeerd is over de mogelijkheden die er zijn voor behandeling, daar zelf ook een mening over vormt en er samen met ons een beslissing in neemt. We ontdekken met de keuzehulp eenvoudiger behandeldoelen, waarden en normen van onze patiënten. Dit draagt bij aan passende zorg.

Wendy: Waarom vind  je patiëntenparticipatie belangrijk?
Iris: We zijn er als ziekenhuis voor de patiënt. Door patiëntervaringen mee te nemen in ontwikkelingen en besluitvorming, sluiten we nog beter aan bij wat voor de patiënt en hun naasten belangrijk is. Ook als het gaat om individuele zorg. Zo past de zorg bij het leven en de wensen van de patiënt. Dat is de beste zorg.


Like | 50

In de praktijk

Marsha over het patiëntenportaal

In de praktijk

Ervaringsverhaal Samen Beslissen

Video