x

Één vraag aan

Monique de Hoop (programmamanager) en Niek Poppe (projectleider ICT) stellen elkaar één vraag binnen het thema Zorginnovatie & eHealth.

Niek: Als programmamanager van Zorginnovatie & eHealth heb je heel wat projecten te managen, hoe doe je dat?
Monique: Programmamanagement draait om het aansturen van gerelateerde projecten, zodat we eind 2025 onze ambities voor Zorginnovatie & eHealth hebben bereikt. Dit doen we aan de hand van de digitale roadmap: deze ‘routekaart’ is een logische planning van projecten op gebied van digitale zorg, gegevensuitwisseling en slim (her)gebruik van data. Samenwerken binnen het GHZ en de regio is hierbij essentieel. Belangrijke besluiten laat ik nemen door de stuurgroep en er is een ondersteuningsteam dat zorg draagt voor o.a. de afstemming van voldoende capaciteit.

Monique: Het patiëntenportaal en een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) worden vaak door elkaar gehaald, kan jij de lezer uitleggen wat het verschil is?
Niek: Elke zorgaanbieder heeft zijn eigen patiëntenportaal. Het GHZ patiëntenportaal is dus van het GHZ en alleen voor de patiënten van het GHZ. In het portaal kunnen we dienstverlening bieden richting de patiënt, zoals voorlichting, vragenlijsten en inzage in het dossier. Een PGO heeft een andere insteek. Dit is niet van het ziekenhuis, maar van de patiënt zelf. De patiënt kan zijn eigen PGO kiezen waar de medische informatie van de diverse zorgaanbieders samenkomt (huisarts, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, etc.). Het biedt echter niet de specifieke ziekenhuisgerichte dienstverlening die het GHZ portaal wel kan bieden.


Like | 50

In de praktijk

Vervroegd naar huis met sondevoeding

In de praktijk

Marsha over het patiëntenportaal

Video