SMOELENBOEK

Samen bouwen we aan de toekomst van ons ziekenhuis. In dit smoelenboek een greep uit alle collega’s die meewerken aan de strategische thema’s van het GHZ. Wat doen ze zoal en wat vinden ze belangrijk?

““Samen Beslissen…dat doe ik toch al?!”, was mijn eerste reactie. Maar het bleek echt veel meer in te houden. Daar kwam ik al snel achter toen wij de nieuwe e-learning samen met uitgever Noordhoff gingen maken. De input en praktijkervaring van verpleegkundigen maken het een waardevolle e-learning. Je leert de juiste vragen te stellen, open te staan voor feedback en de wensen van de patiënt. We willen immers precies weten wat voor de patiënt écht van belang is. Dat gaat niet altijd en alleen over behandelopties of invasieve ingrepen.”
Meer info over de e-learning en Samen Beslissen als verpleegkundige? Klik hier.

“Zorginnovatie & eHealth gaat vaak samen met nieuwe apparatuur en technieken, waarvan nog niet altijd duidelijk is wat de risico’s zijn. Ik krijg er energie van om vanuit mijn technische achtergrond mee te denken. Hoe kunnen we de nieuwe apparatuur veilig en verantwoord gebruiken en daarmee de zorg verbeteren? Dit zie je ook terug in ons project Twiin. Dat is als het ware een digitale snelweg om radiologische en/of nucleair geneeskundige beelden digitaal te verzenden naar een andere zorginstelling, zodat het niet meer nodig is om een DVD via een koerier te versturen of aan de patiënt mee te geven.”

“Als alliantiepartner wordt het GHZ optimaal ondersteund door een toegewijd team van VGZ, waarbinnen ik de rol van innovatiemanager heb. In deze rol ben ik aanspreekpunt voor de programmamanagers van Fit!. Ik zit in het programmateam, het transmurale team Netwerkzorg en ik deel Good Practices vanuit alliantiepartners uit de zorg, waaronder het GHZ en Mediis. Deze innovatieve praktijkvoorbeelden willen we graag landelijk opschalen. We zien Fit! als de duurzame manier voor betere en betaalbare zorg en als een van de oplossingen voor de personeelstekorten.”

Johan

“Het verplaatsen van zorg is nodig om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden. Belangrijk is dat de visie op deze verschuiving door de eerste en tweede lijn samen wordt vormgegeven. Daarom ben ik lid van de stuurgroep van Fit!. Ook de druk op de huisartsenzorg is groot, daarom is het belangrijk om de transitie samen vorm te geven. Binnen de stuurgroep geef ik vanuit die blik mijn ideeën hierover.”

“Het programma ‘Patiënt als Partner’ sluit nauw aan bij de kernwaarden van het strategisch plan: Samen, Betrokken, Vooruit. We hebben in het GHZ te maken met voortdurende veranderingen, die elkaar snel opvolgen. Er wordt dagelijks een beroep gedaan op de veerkracht van de organisatie en de flexibiliteit van het team en de medewerkers. Collega’s moeten zich voldoende veilig voelen om ideeën te opperen, feedback te geven en gevoelens en/of twijfels te durven delen. Hier werken wij met het programma aan mee. Want alleen dan kan er met het hele team, bottum-up, met enthousiasme worden gewerkt aan zorg- en kwaliteitsverbetering. Wanneer we met plezier ons werk doen, geeft dat voor jezelf voldoening, maar ook de patiënt en hun naasten merken dit direct.”

“Ook de eerste lijn is druk met digitalisering en innovatie. Het is goed dat we waar het kan de handen ineen slaan. In de stuurgroep van Zorginnovatie & eHealth denk ik mee over de beleidskeuzes die de huisartsenzorg raken en waar we samen kunnen optrekken. Gezien de uitdagingen in de zorg (vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt) is het heel belangrijk om innovatie en digitalisering in te zetten om de zorgverleners te ontlasten en patiënten meer te betrekken bij de behandeling.”

“Als lid van de stuurgroep Zorginnovatie & eHealth bekijk ik de strategie en plannen vanuit de optiek van de medisch specialist. Ik wil weten wat de patiënt zelf vindt van de behandeling en op welke manier zijn kwaliteit van leven verbeterd wordt. Het digitaliseren van zorgpaden maakt zoveel meer mogelijk in de begeleiding van patiënten! Het patiëntenportaal is daar een mooi voorbeeld van. Hiermee kunnen we de informatievoorziening aan patiënten en de contactmomenten veel meer op maat inrichten en de praktijkvariatie verminderen. Daarnaast kunnen we ook veel informatie ophalen bij de patiënt.”

“Met veel plezier ben ik lid van het medisch ambassadeursteam Fit!. De stuurgroep gebruikt ons als klankbord om te toetsen hoe de Fit!-initiatieven het beste in de dagelijkse werkzaamheden in te passen zijn. Zo ben ik betrokken bij het project ‘Screenen verwijzingen’. Hierin kijken we kritisch naar de verwijzingen vanuit de huisartsen. Want zijn patiënten hier wel op de juiste plek? We zijn binnen de MDL-vakgroep veel bezig met (digitale) zorgvernieuwing en ik geloof ook echt dat hier de toekomst ligt.”

“Om eenvoudig te laten zien hoever jíj staat met Samen Beslissen, heb ik met een aantal andere collega’s een Quickscan gemaakt. De scan is geschikt voor alle zorgaanbieders van het GHZ. Het is een snelle meting die aantoont hoezeer jij Samen Beslissen al in de praktijk brengt. Ook laat de scan je nadenken over verschillende aspecten eromheen. Het begint allemaal met bewustwording. Scoor je op veel punten ‘Ja’: goed bezig! Kan het beter? Ga dan in gesprek met je collega’s, wissel tips uit en bepaal de best passende vervolgstappen. Zo kunnen we groeien als zorgverlener en als organisatie.” Meer informatie of meteen de Quickscan invullen? Klik hier of neem contact op via [email protected].

SMOELENBOEK

Samen bouwen we een aan de toekomst van ons ziekenhuis. In dit smoelenboek een greep uit alle collega’s die meewerken aan de strategische thema’s van het GHZ. Wat doen ze zoal en wat vinden ze belangrijk?

““Samen Beslissen…dat doe ik toch al?!”, was mijn eerste reactie. Maar het bleek echt veel meer in te houden. Daar kwam ik al snel achter toen wij de nieuwe e-learning samen met uitgever Noordhoff gingen maken. De input en praktijkervaring van verpleegkundigen maken het een waardevolle e-learning. Je leert de juiste vragen te stellen, open te staan voor feedback en de wensen van de patiënt. We willen immers precies weten wat voor de patiënt écht van belang is. Dat gaat niet altijd en alleen over behandelopties of invasieve ingrepen.”
Meer info over de e-learning en Samen Beslissen als verpleegkundige? Klik hier.

“Zorginnovatie & eHealth gaat vaak samen met nieuwe apparatuur en technieken, waarvan nog niet altijd duidelijk is wat de risico’s zijn. Ik krijg er energie van om vanuit mijn technische achtergrond mee te denken. Hoe kunnen we de nieuwe apparatuur veilig en verantwoord gebruiken en daarmee de zorg verbeteren? Dit zie je ook terug in ons project Twiin. Dat is als het ware een digitale snelweg om radiologische en/of nucleair geneeskundige beelden digitaal te verzenden naar een andere zorginstelling, zodat het niet meer nodig is om een DVD via een koerier te versturen of aan de patiënt mee te geven.”

“Als alliantiepartner wordt het GHZ optimaal ondersteund door een toegewijd team van VGZ, waarbinnen ik de rol van innovatiemanager heb. In deze rol ben ik aanspreekpunt voor de programmamanagers Fit. Ik zit in het programmateam, het transmurale team Netwerkzorg en ik deel Good Practices vanuit alliantiepartners uit de zorg, waaronder het GHZ en Mediis. Deze innovatieve praktijkvoorbeelden willen we graag landelijk opschalen. We zien Fit! als de duurzame manier voor betere en betaalbare zorg en als een van de oplossingen voor de personeelstekorten.”

Johan

“Het verplaatsen van zorg is nodig om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden. Belangrijk is dat de visie op deze verschuiving door de eerste en tweede lijn samen wordt vormgegeven. Daarom ben ik lid van de stuurgroep FIT!. Ook de druk op de huisartsenzorg is groot, daarom is het belangrijk om de transitie samen vorm te geven. Binnen de stuurgroep geef ik vanuit die blik mijn ideeën hierover.”

“Het programma ‘Patiënt als Partner’ sluit nauwlettend aan bij de kernwaarden van het strategisch plan: Samen, Betrokken, Vooruit. We hebben in het GHZ te maken met voortdurende veranderingen, die elkaar snel opvolgen. Er wordt dagelijks een beroep gedaan op de veerkracht van de organisatie en de flexibiliteit van het team en de medewerkers. Collega’s moeten zich voldoende veilig voelen om ideeën te opperen, feedback te geven en gevoelens en/of twijfels te durven delen. Hier werken wij met het programma aan mee. Want alleen dan kan er met het hele team, bottum-up, met enthousiasme worden gewerkt aan zorg- en kwaliteitsverbetering. Wanneer we met plezier ons werk doen, geeft dat voor jezelf voldoening, maar ook de patiënt en hun naasten merken dit direct.”

“Ook de eerste lijn is druk met digitalisering en innovatie. Het is goed dat we waar het kan de handen ineen slaan. In de stuurgroep van Z&E denk ik mee over de beleidskeuzes die de huisartsenzorg raken en waar we samen kunnen optrekken. Gezien de uitdagingen in de zorg (vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt) is het heel belangrijk om innovatie en digitalisering in te zetten om de zorgverleners te ontlasten en patiënten meer te betrekken bij de behandeling.”

“Als lid van de stuurgroep Zorginnovatie & eHealth bekijk ik de strategie en plannen vanuit de optiek van de medisch specialist. Ik wil weten wat de patiënt zelf vindt van de behandeling en op welke manier zijn kwaliteit van leven verbeterd wordt. Het digitaliseren van zorgpaden maakt zoveel meer mogelijk in de begeleiding van patiënten! Het patiëntenportaal is daar een mooi voorbeeld van. Hiermee kunnen we de informatievoorziening aan patiënten en de contactmomenten veel meer op maat inrichten en de praktijkvariatie verminderen. Daarnaast kunnen we ook veel informatie ophalen bij de patiënt.”

“Met veel plezier ben ik lid van het medisch ambassadeursteam FIT!. De stuurgroep gebruikt ons als klankbord om te toetsen hoe de FIT!-initiatieven het beste in de dagelijkse werkzaamheden in te passen zijn. Zo ben ik betrokken bij het project ‘Screenen verwijzingen’. Hierin kijken we kritisch naar de verwijzingen vanuit de huisartsen. Want zijn patiënten hier wel op de juiste plek? We zijn binnen de MDL-vakgroep veel bezig met (digitale) zorgvernieuwing en ik geloof ook echt dat hier de toekomst ligt.”

“Om eenvoudig te laten zien hoever jíj staat met Samen Beslissen, heb ik met een aantal andere collega’s een Quickscan gemaakt. De scan is geschikt voor alle zorgaanbieders van het GHZ. Het is een snelle meting die aantoont hoezeer jij Samen Beslissen al in de praktijk brengt. Ook laat de scan je nadenken over verschillende aspecten eromheen. Het begint allemaal met bewustwording. Scoor je op veel punten ‘Ja’: goed bezig! Kan het beter? Ga dan in gesprek met je collega’s, wissel tips uit en bepaal de best passende vervolgstappen. Zo kunnen we groeien als zorgverlener en als organisatie.” Meer informatie of meteen de Quickscan invullen? Klik hier of neem contact op via [email protected].

Video