x

VIPP5: informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverleners

Eén centrale plek waar je al je medische gegevens van de huisarts, apotheek en andere zorgverleners kunt verzamelen én uitwisselen. Dat is niet alleen handig voor de patiënt zelf maar ook voor de zorgverlener. De projectgroep VIPP5 start dit jaar met de basis van digitale informatie-uitwisseling tussen het GHZ en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. Jet Hopmans (projectleider): “Om digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverleners te stimuleren is er het landelijke programma VIPP5. Dit jaar zetten we in op de eerste module van VIPP5: veilig digitaal gegevens beschikbaar stellen vanuit het GHZ aan de PGO van de patiënt.

Na de eerste module volgen nog twee modules: informatie uitwisselen tussen het GHZ en de patiënt en informatie uitwisselen met andere zorgverleners. Jet: “Een PGO geeft de patiënt meer inzicht en daarmee regie over zijn eigen gezondheid. Daarbij is het voordeel dat de informatie van andere zorgverleners uiteindelijk op één plek gebundeld staat.”

Bekijk dit animatiefilmpje voor een heldere uitleg over VIPP5, de PGO en de meerwaarde van een PGO voor jou als zorgverlener.


Like | 8

GHZ uitgelicht

De POPS gaat digitaal

GHZ uitgelicht

Borstkanker keuzehulp

Video