Briët & Bosland

“WIJ ZETTEN HELEMAAL IN OP BEHOUD VAN
ACUTE ZORG VOOR ONZE REGIO”

Noortje Briët is internist Interne geneeskunde en Tonke Bosland is SEH-verpleegkundige. In deze duo-column nemen ze de veranderingen in de acute zorg onder de loep.

Vaak heb ik het gevoel, Tonke,

dat de meeste mensen die in het GHZ werken niet weten welke veranderingen in de acute zorg voor de deur staan en hoe hard het nodig is veranderingen door te gaan voeren. Minister Kuipers heeft het over concentratie, maar wij zetten helemaal in op behoud van acute zorg voor onze regio, door te voldoen aan alle kwaliteitseisen en een optimale inrichting van onze acute zorg. Het is hoe dan ook hard nodig om onze werkwijze te veranderen. Over 10 jaar hebben we 30% meer zorgvraag in onze regio, dat kunnen we met het huidige personeel niet aan. We zullen dus moeten zorgen dat alléén die patiënten op onze SEH gaan komen die niet elders geholpen kunnen worden, zoals op de HAP, in de thuissituatie of op de (spoed)poli.

In de regio (met LUMC en Alrijne, maar ook de ambulance en GGZ) en met ketenpartners  werken we aan coördinatie van acute patiënten, betere uitwisseling van patiëntengegevens en optimale inzet en behoud van zorgpersoneel. Hierbij hoort natuurlijk een acceptabele werkdruk, veilige werkomgeving en werkplezier. Hoe kunnen we onze collega’s meenemen in deze ontwikkeling én ze bewust maken van de urgentie om onze acute zorg te veranderen?

Het gevoel dat jij beschrijft is herkenbaar, Noortje.

Gisteren had ik weer een dienst waarbij de SEH volliep met patiënten, waarvan sommigen eigenlijk niet op de SEH thuishoren. Tegelijkertijd was de opnamecapaciteit in huis beperkt. Dat is nu al een grote uitdaging. Veranderingen in de organisatie van onze acute zorg zijn nodig nu én de toekomst. Gelukkig is de saamhorigheid op onze SEH groot en met elkaar proberen we de piekmomenten te reguleren, daarnaast zijn we maximaal nieuwe medewerkers aan het opleiden.

Bij dit laatste kijken we niet alleen naar kandidaten die nu geschikt zijn voor de SEH-opleiding, maar kijken we breder en meer gericht naar de toekomst. Kandidaten die nu nog niet geschikt zijn, kunnen we een loopbaantraject aanbieden zodat zij daarna de opleiding kunnen gaan volgen. Dit kost tijd en energie, maar is een voorbeeld van wat binnen onze invloedsfeer ligt om nieuwe collega’s voor de toekomst op te leiden.

Zoals je zegt zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van acute zorg en niet iedereen is zich bewust van alle veranderingen die aanstaande zijn. Om collega’s hierbij te betrekken en over te informeren start dit jaar de verpleegkundige ambassadeur acute zorg Midden-Holland. Deze collega zal de linking pin zijn tussen de werkvloer en de projecten en samenwerkingsverbanden op dit gebied. Dit draagt hopelijk bij aan meer bekendheid en betrokkenheid!


Video