x

Één vraag aan

Mark Hulzebos (SEH-verpleegkundige) en
Jasper Meijer (projectdirecteur Lange termijn huisvestingsplan) stellen elkaar één vraag

Mark: In 2031 verwachten we een patiëntengroei van 30%. Welke innovaties gaan er in de nieuwbouw toegepast worden om deze patiëntengroei te kunnen opvangen?
“We zien inderdaad het aantal patiënten geleidelijk toenemen de komende jaren. Dat komt doordat mensen ouder worden en omdat veel nieuwe wijken in onze regio gebouwd gaan worden. In 2031 zal het nog moeilijker zijn personeel te vinden. We zullen het dus anders moeten doen onder meer door innovatie. Nieuwe gebouwen kunnen daarbij helpen maar het duurt nog jaren tot die er zijn en dus moeten we er vandaag mee aan de slag. De grootste innovatie moeten we vinden in de manier van werken en dat is meteen de lastigste. Veranderen van waar we vertrouwd mee zijn is ingewikkeld en spannend, het vraagt lef en durf. Wat het concreet betekent voor de nieuwbouw weten we nog niet want de route er na toe is net gestart.”

Jasper: Welke “quick win” zie jij binnen je afdeling die jullie anders kunnen doen om meer patiënten te kunnen helpen?
“Dit is een lastige vraag, Jasper. Op de SEH vinden veel onderzoeken en consulten plaats waardoor patiënten langer op de SEH liggen dan noodzakelijk is. Om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen is het belangrijk dat processen om de SEH gefaciliteerd gaan worden. Er moet onderzocht worden hoe de niet acute zorgvraag eerst extramuraal of via de poli opgevangen kan worden. Dit ontlast de SEH waardoor we op de SEH meer acute zorgvragers kunnen opvangen.”


Like | 5

In de praktijk

Zelf injecties zetten

In de praktijk

Coördinerend Medisch Specialist op de SEH

Video