x

Één vraag aan

Marloes Braber (programmamanager Acute Zorg) en
Thera de Haan (directeur Zorg HAP) stellen elkaar één vraag

Marloes: Vanuit het programma Gedeelde Zorg hebben we een regionale visie op acute zorg opgesteld. Hierin staat de huisarts centraal. Wat betekent dat voor de HAP?
“Huisartsen verlenen de meeste acute zorg. In Nederland voorzien we 7,3 miljoen acute zorgvragen met een advies, een consult of een verwijzing. Na onze triage verwijzen we daarvan 1,2 miljoen patiënten door naar de SEH. De rol van de huisarts in de acute zorg is die van spin in het web, poortwachter en zorgregisseur.

Wat veel mensen niet weten is dat in onze regio de helft van alle acute zorgvragen (70.000 op jaarbasis) bij de HAP worden geholpen met een digitaal of telefonisch advies. De overige acute zorgvragen die niet kunnen wachten, zien we op de locatie van de HAP of thuis.

De acute zorgvragen nemen door de maatschappelijke ontwikkelingen verder toe. Om die reden zullen we nauwer samen moeten werken met onze collega’s van de SEH, RAV en VVT, GGZ en thuis in de wijk. Zo zal de fysieke triage van binnenlopers voor de SEH ook door de HAP gedaan gaan worden. Daarbij hebben we elkaar als zorgverleners heel hard nodig in deze regio, ongeacht voor welke organisatie je werkt.”

Thera: Wat kan Gedeelde Zorg betekenen voor de huisartsen om ook in de toekomst deze belangrijke rol te kunnen blijven vervullen?
“Ik zeg weleens dat de centrale rol van de huisarts betekent dat andere zorgorganisaties als het ware om de huisarts heen gaan staan, zodat hij of zij deze rol kan blijven vervullen.

Zo zorgen we er met elkaar voor dat een huisarts bijvoorbeeld een medisch specialist op een laagdrempelige manier kan raadplegen bij twijfel over de best passende zorg. Daarnaast ondersteunen we de huisarts met meer diagnostiek mogelijkheden. Bijvoorbeeld röntgen en ecg tijdens de avond-nacht en weekenduren. Maar we nemen ook zorg van de huisarts over om de druk bij hen te verlagen. Denk hierbij aan de inzet van de onplanbare wijkzorg wanneer er een kwetsbare oudere is gevallen of er een katheter los is geraakt.

Binnen Gedeelde Zorg maken we samen duidelijke regionale afspraken om dit voor elkaar te krijgen.”


Like | 11

In de praktijk

Patiënt Journey App

In de praktijk

Zelf injecties zetten

Video