EVEN VOORSTELLEN

Samen bouwen we aan de toekomst van ons ziekenhuis. In deze rubriek stellen een aantal collega’s zich voor die meewerken aan de strategische thema’s van het GHZ. Wat doen ze zoal en wat vinden ze belangrijk?
Fit!

Naam: Tjarda Scheltens
Functie: Medisch directeur Mediis

“Het GHZ en Mediis werken samen aan de zorg van de toekomst. Specialisten en huisartsen bespreken als Medische Ambassadeurs de projecten van Fit! die bedoeld zijn om zorg efficiënter in te richten en op de juiste plek te krijgen. We toetsen of nieuwe werkwijzen haalbaar en werkbaar zijn en niet te belastend voor de huisartsen. Als directeur van Mediis coördineer ik de uitwerking van de plannen voor zover ze de huisartsen betreffen. Een inspirerende samenwerking!”

Zorginnovatie & eHealth

Naam: Lisa Slaman
Functie: Polikliniek assistent KNO

“De KNO afdeling is gestart met de pilot ConsultAssistent. Het uiteindelijke doel is om het consult effectiever te benutten. Dit doen we door patiënten voorafgaand aan het consult thuis online hun anamnese in te laten vullen. Het voordeel is dat ze rustig kunnen nadenken over hun klacht en hun vragen aan de arts. De pilot geeft een goed beeld over hoe wij de zorg in de toekomst kunnen verbeteren. De eerste reacties van patiënten zijn positief.”

Acute zorg

Naam: Bas Geukes
Functie: Informatie adviseur

“De samenwerking met andere zorgaanbieders wordt steeds belangrijker. Maar hoe zorg je ervoor dat patiëntengegevens veilig en snel onderling gedeeld kunnen worden? Dat is een grote uitdaging, niet alleen voor ons maar ook landelijk. Voor onze samenwerking met LUMC en Alrijne op het gebied van acute zorg, maak ik een projectplan digitale gegevensuitwisseling. Mijn uitgangspunt is dat we het onze zorgverleners zo makkelijk mogelijk moeten maken en dat praktische tussenoplossingen ervoor zorgen dat we de gegevensuitwisseling stap voor stap optimaliseren.”

Route ‘31

Naam: Charlotte Volbeda – van Oerle
Functie: Manager Facilitair Bedrijf

“De afgelopen maanden hebben we met de transitiegroepen hard gewerkt aan een ambitiedocument. Hierin beschrijven we hoe de kantooromgeving van de toekomst er uit ziet. Het uitgangspunt is dat we activiteitgebonden werkplekken creëren. Je hebt dus geen vaste eigen plek meer, maar gebruikt de ruimte die op dat moment het beste past bij je werkzaamheden. Zo zal het een mix worden van concentratieplekken, groepswerkplekken, vergaderruimtes en de hybride werkplek zoals thuis. Belangrijk is dat het ontmoeten van collega’s centraal staat.”

Patiëntenparticipatie

Naam: Wendy van der Deure-Gielisse
Functie: Internist-oncoloog

“In het GHZ werken we met keuzehulpen. Hiermee krijgen zowel de arts, als de patiënt beter inzicht in de persoonlijke situatie en voorkeuren van de patiënt. Ook geeft het de patiënt medische kennis over zijn aandoening. Inmiddels maken we zes maanden gebruik van de keuzehulp voor Dikkedarmkanker. Ik zie dat de uitgebreide informatie de patiënt op verschillende vlakken helpt. Men neemt meer regie tijdens de behandeling, denkt mee en stelt gerichtere vragen. Hierdoor krijgen we onder andere minder verzoeken voor een second opinion. De keuzehulp kost ons niet meer tijd, het levert bij 30% van de patiënten juist tijdwinst op.”

Meer lezen? Bekijk het hier!

Gedeelde zorg

Naam: Karin Breukhoven
Functie: Bestuurder ZorgBrug

“Vanaf 1 mei verzorgen we met ZorgBrug het Regionaal Transferpunt Midden-Holland (RTP). Als een cliënt vanuit de thuissituatie zorg nodig heeft en tijdelijk niet thuis kan verblijven, zorgen wij ervoor dat deze persoon op de plek komt met de juiste zorg. Onze transferverpleegkundigen hebben de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan met het regelen van vervolgzorg voor patiënten van het GHZ. Ik ben er trots op dat we deze kennis en ervaring nu ook kunnen inzetten binnen het RTP.
Met dit nieuwe transferpunt ontlasten we de huisarts en de HAP en worden patiënten sneller geholpen, mede omdat we een compleet en actueel overzicht hebben van beschikbare regionale capaciteit.”

Video