x

Het Regionaal Transferpunt Midden-Holland van start

Zorgaanbieders in het samenwerkingsverband Gedeelde Zorg hebben het Regionaal Transferpunt Midden-Holland (RTP) opgericht. Het RTP is vanaf 1 mei 2023 het coördinatiepunt waar huisartsen en medisch specialisten werkzaam op de SpoedEisende Hulp (SEH) 24/7 terecht kunnen voor het doorverwijzen van patiënten in acute situaties. Het gaat om patiënten die niet thuis kunnen blijven of naar huis kunnen en waarbij ziekenhuisopname niet noodzakelijk is.

Waarom een RTP?
Het RTP zorgt ervoor dat deze patiënten sneller geplaatst worden en gelijk op de plek komen met de juiste zorg. Zo kan er bijvoorbeeld een crisisopname in het verpleeghuis worden geregeld.

Cock Vroom, huisarts in Waddinxveen: “Het kostte mij erg veel tijd om een plek te vinden voor patiënten als dat plotseling nodig was. Soms was ik daar minstens een dagdeel mee bezig. Met het Regionale Transferpunt krijg ik advies en ondersteuning en kan de plaatsing van een patiënt in korte tijd overgedragen zijn. Het kan ook voorkomen dat een patiënt bijvoorbeeld onnodig opgenomen wordt in het ziekenhuis. Voor mij en vooral voor de patiënt een heel mooi initiatief voor de regio.”

Het RTP wordt uitgevoerd door ZorgBrug. Bij het RTP werken transferverpleegkundigen die de verwijzer kunnen adviseren over welke vervolgzorg het best passend is voor hun patiënt. Het transferpunt heeft een overzicht van de beschikbare opnamecapaciteit in de regio. Bij de triage kijken de transferverpleegkundigen welke vervolgzorg nodig is en waar een eventuele opname kan plaatsvinden. Als een opname noodzakelijk is, verzorgen ze ook de overdracht.

Bekijk hiernaast de video!


Like | 12

GHZ uitgelicht

Virtueel centrum

GHZ uitgelicht

Vernieuwde mammapoli

Video