x

Virtueel centrum

Het Groene Hart Ziekenhuis ontwikkelt, na het succes van HARTc, samen met het Alrijne ziekenhuis en LUMC het project Virtueel centrum. Hierin wordt voor vier zorgpaden onderzocht hoe telemonitoring bij patiënten breed toegepast kan worden. De vier zorgpaden zijn; COPD/long, hartfalen, boezemfibrilleren en diabetes. Per zorgpad is er een kartrekker benoemd. Deze zal samen met collega’s in de andere ziekenhuizen en met ketenpartners de ontwikkeling van een gestandaardiseerd zorgpad inhoudelijk vormgeven. Het GHZ is trekker van het zorgpad diabetes. Gezien de benodigde schaalgrootte, investeringen en al aanwezige ervaring met telemonitoring, hebben de ziekenhuizen samen het initiatief genomen om het project op te starten en te coördineren. Beleidsadviseur Tammasine Netteb heeft de opdracht het projectplan te schrijven: “Het is mooi om te zien hoeveel kennis en ervaring bij de verschillende ziekenhuizen aanwezig is en hoe we elkaar bij de ontwikkeling van dit projectplan kunnen aanvullen.”

Volg de laatste ontwikkelingen van het Virtueel centrum en overige initiatieven in de samenwerking tussen de drie ziekenhuizen op Jip!


Like | 6

GHZ uitgelicht

Patiëntenenquêtes Route ‘31

GHZ uitgelicht

Regionaal Transferpunt

Video